המסלול האקדמי המכללה למינהל
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 21/05/1986
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
שד' יצחק רבין, ת.ד. 25074, ראשון לציון 75190

תואר ראשון

תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה ואכיפת חוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעיצוב פנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Design Interior
תכנית לימודפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ ופיתוח ארגוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעיצוב יזמי וניהולי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמיסים ועסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במיסים ועסקים (M.B.T)
תכנית לימודייעוץ ופיתוח ארגוני
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ ופיתוח ארגוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפחה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה יישומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודלימודי משפט ללא משפטנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל ציבורי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתכנית משותפת עם ברוך קולג'
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)