אישורי הדרגות בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים 2020-2023
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
סיגל תפארת המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 19.7.2021
רונה שוז המכללה האקדמית שערי מדע ומשפט פרופ' מן המניין 19.7.2021
חמוטל קריינר המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 06.6.2021
סיביל היילברון המכללה האקדמית כנרת פרופ' מן המניין 06.6.2021
טליה מירון-שץ הקריה האקדמית אונו פרופ' מן המניין 02.5.2021
הלנה דה סביליה המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' מן המניין 02.5.2021
גלעד הירשברגר המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ' מן המניין 02.5.2021
גיל כהן המכללה האקדמית גליל מערבי פרופ' חבר 21.3.2021
שיר דפנה תקוע המכללה האקדמית אשקלון פרופ' חבר 21.3.2021
ליעל פרג המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ' חבר 14.3.2021
ראס רוברטס המרכז האקדמי שלם פרופ' מן המניין 14.3.2021
אלי תימן המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 31.1.2021
יובל סיני המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל פרופ' מן המניין 21.1.2021
אורית נוטמן שורץ המכללה האקדמית ספיר פרופ' מן המניין 21.1.2021