אישורי הדרגות בתחום מדעי הטבע, ההנדסה והבריאות 2020-2023
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
יהל גיאת המרכז האקדמי לב פרופ' חבר 3.5.22
רג'אח שרקייה המכללה האקדמית בית ברל פרופ' חבר 3.5.22
דרור נוי המכללה האקדמית תל חי פרופ' חבר 1.3.22
אליזבת אמיר שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות. פרופ' חבר 1.3.22
זהבה בלכמן אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב פרופ' חבר 1.3.22
שלמה גרינברג המכללה האקדמית להנדסה, סמי שמעון פרופ' חבר 27.12.22
אריאלה גורדון-שאג מכללה אקדמית הדסה ירושלים פרופ' מן המניין 27.12.22
נעמי שקד מונדרר המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' מן המניין 13.10.21
אלי אפללו המכללה האקדמית אחווה פרופ' חבר 2.8.21
דלית נאור המכללה האקדמית ת"א-יפו פרופ' מן המניין 2.8.21
דן לויטוס שנקר. הנדסה. עיצוב. אמנות. פרופ' חבר 2.8.21
מירי וייס-כהן המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה פרופ' חבר 6.6.21
לביא קרפ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה פרופ' מן המניין 7.4.21
גידי גרוס המכללה האקדמית תל-חי פרופ' מן המניין 7.4.21
נילי שטיינברג וינגייט פרופ' חבר 31.1.21
אלה בין הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר 31.1.21