אישורי הדרגות בתחום מדעי הטבע, ההנדסה והבריאות 2020-2023
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
אלי אפללו המכללה האקדמית אחווה פרופ' חבר 2.8.21
דלית נאור המכללה האקדמית ת"א-יפו פרופ' מן המניין 2.8.21
דן לויטוס שנקר. הנדסה. עיצוב. אמנות. פרופ' חבר 2.8.21
מירי וייס-כהן המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה פרופ' חבר 6.6.21
לביא קרפ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה פרופ' מן המניין 7.4.21
גידי גרוס המכללה האקדמית תל-חי פרופ' מן המניין 7.4.21
נילי שטיינברג וינגייט פרופ' חבר 31.1.21
אלה בין הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר 31.1.21