אישורי הדרגות בתחום מדעי הטבע, ההנדסה והבריאות 2020-2023
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
לביא קרפ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה פרופ' מן המניין 7.4.21
גידי גרוס המכללה האקדמית תל-חי פרופ' מן המניין 7.4.21
נילי שטיינברג וינגייט פרופ' חבר 31.1.21
אלה בין הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר 31.1.21