אישורי הדרגות בתחום מדעי הטבע, ההנדסה והבריאות 2020-2023
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
נעמי שקד מונדרר המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' מן המניין 13.10.21
אלי אפללו המכללה האקדמית אחווה פרופ' חבר 2.8.21
דלית נאור המכללה האקדמית ת"א-יפו פרופ' מן המניין 2.8.21
דן לויטוס שנקר. הנדסה. עיצוב. אמנות. פרופ' חבר 2.8.21
מירי וייס-כהן המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה פרופ' חבר 6.6.21
לביא קרפ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה פרופ' מן המניין 7.4.21
גידי גרוס המכללה האקדמית תל-חי פרופ' מן המניין 7.4.21
נילי שטיינברג וינגייט פרופ' חבר 31.1.21
אלה בין הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר 31.1.21