אישורי הדרגות בתחומי החינוך, הרוח והאמנויות 2020-2023
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
אבי ששון המכללה האקדמית אשקלון פרופ' חבר 29.4.21
ליאת שטייר לבני המכללה האקדמית ספיר פרופ' חבר 29.4.21
מריאנה רוח מדבר המכללה האקדמית צפת פרופ' חבר 29.4.21
עלי ותד המכללה האקדמית בית ברל פרופ' חבר 29.4.21
מוחמד סואעד המכללה האקדמית גליל מערבי פרופ' חבר 24.3.21
יהודה פלד המכללה האקדמית גליל מערבי פרופ' חבר 24.3.21
ח'אלד עראר המכללה למנהל פרופ' מן המניין 24.3.21
ירון רוזנטל האקדמיה למוזיקה ולמחול פרופ' חבר-יוצר (המסלול המקביל) 24.3.21
דינה שחר המכללה האקדמית הדסה פרופ' חבר-יוצר (המסלול המקביל) 24.3.21
יעקבה סצ'רדוטי מכללת לוינסקי פרופ' חבר 8.2.21
דרור פימנטל בצלאל פרופ' חבר 8.2.21
ירמי פינקוס מכללת שנקר פרופ' מן המניין-יוצר (המסלול המקביל) 8.2.21
אוריאל מירון מכללת שנקר פרופ' חבר-יוצר (מסלול מקביל) 8.2.21
יעל גילעת מכללת אורנים פרופ' חבר 10.1.21
דורון רבינא בית ברל פרופ' חבר-יוצר (המסלול המקביל) 10.1.21
רועי רוזן בית ברל פרופ' מן המניין-יוצר (המסלול המקביל) 10.1.21