אישורי הדרגות הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במסלול המקצועי – Professor of Practice
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
בני מילגרום המרכז האקדמי לב פרופ' חבר במסלול המקצועי 13.01.2022
רונדה סופר המכללה האקדמית לחינוך גורדון פרופ' חבר במסלול המקצועי 28.10.2021
מנחם פינקלשטיין המרכז האקדמי פרס פרופ' חבר במסלול המקצועי 06.07.2021
צופי מרום המסלול האקדמי המכללה למנהל פרופ' חבר במסלול המקצועי 06.07.2021
גבי שפלר המכללה האקדמית אחוה פרופ' מן המניין במסלול המקצועי 22.04.2021
ריקי פינצי דותן המכללה האקדמית ספיר פרופ' מן המניין במסלול המקצועי 03.02.2021
ראיסה גוברמן המכללה האקדמית אחוה פרופ' חבר במסלול המקצועי 03.02.2021
בוריס בלומנשטיין המכללה למנהל פרופ' מן המניין במסלול המקצועי 28.01.2021
אורלי תורן הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר במסלול המקצועי 28.01.2021