אישורי הדרגות הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במסלול המקצועי – Professor of Practice
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
ריקי פינצי דותן המכללה האקדמית ספיר פרופ' מן המניין במסלול המקצועי 03.02.2021
ראיסה גוברמן המכללה האקדמית אחוה פרופ' חבר במסלול המקצועי 03.02.2021
בוריס בלומנשטיין המכללה למנהל פרופ' מן המניין במסלול המקצועי 28.01.2021
אורלי תורן הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר במסלול המקצועי 28.01.2021