הערכת איכות

ארכיאולוגיה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

חוות דעת 2015, מעקב - חוות דעת

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 21.2.12, החלטת מל"ג

חוות דעת כללית, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בן גוריון - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר אילן - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת חיפה - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב