10/08/2017

בשורה לקרנות המחקר בישראל: במסגרת התקצוב הרב שנתי, ות"ת אישרה גידול הדרגתי של 40% בתקציב קרנות המחקר בישראל

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "חוסנה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תלוי בראש ובראשונה באיכות המחקר ובמספר הפרסומים בכתבי עת מקצועיים. הגידול בתקציב קרנות המחקר, עד כדי חציית רף מיליארד השקלים, יאפשר למוסדות בכלל, ולחוקרים בפרט, להעירך בהתאם ולהתמקד בהעמקת המחקר, בהישגים אקדמיים ובתוצרים איכותיים".

 

על פי המתווה שאושר, לראשונה תקציב קרנות המחקר יחצה את רף מיליארד השקלים.

  • בשנה הקרובה התקציב יגדל בכ-100 מיליון שקלים ויעמוד על כמיליארד שקלים (988 מיליון שקלים). בשנת 2019 התקציב יחצה את רף מיליארד השקלים ויעמוד על כ-1.02 מיליארד שקלים. בשנת 2022 התקציב יגדל ל- 1.1 מיליארד שקלים. תקציב קרנות המחקר בשנת 2016, שנת סיום התכנית הרב-שנתית הקודמת, עמד על 770 מיליון שקלים בלבד. (ראה הטבלה שלהלן).
  • התוספת המצטברת לקרנות המחקר מוערכת בכ-1.5 מיליארד ₪.

 

יצוין כי התוספות התקציביות שאושרו ע"י ות"ת מיועדות, בין היתר, להגדלת מספר המענקים, הגדלת גובה מענקי המחקר ושיפור איכותם. במל"ג/ות"ת מציינים כי התוספות לקרנות המחקר הן חיוניות והכרחיות לצורך שימור מעמדה המדעי הבינלאומי של מדינת ישראל.

 

השתתפות ות"ת בקרנות המחקר – מתווה רב שנתי, מיליוני ₪

תשע"ו תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב
772 897 988 1,017 1,055 1,076 1,097

 

על פי המתווה שקבעה ות"ת תקציב הקרן הלאומית למדע המיועד למענקי מחקר ייהנה בשנים הקרובות מתוספת מצטברת של 686.4 מיליון שקלים, על פני 7 שנים. תקציב זה בשנת 2016 היה 407 מיליון שקלים ובשנת 2022 צפוי התקציב לעמוד על 578 מיליון שקלים. בכך למעשה תוך כעשור, הקרן מכפילה את תקציבה, כאשר בשנת 2009 תקציב הקרן עמד על 280 מיליון שקלים בלבד.

 

הקרן הדו לאומית ארה"ב – ישראל (ה- BSF) תזכה לתוספת תקציבית מצטברת בסך 171 מיליון שקלים עבור התכנית המשותפת ל-BSF ול-NSF האמריקאית, על פני 7 שנים. בשנת 2016 תוקצבה הקרן בסך 11.4 מיליון שקלים ואילו בשנת 2022 יעמוד תקציבה על 38.3 מיליון שקלים. גם קרנות המחקר המשותפות לישראל ולסין, הודו וסינגפור – ייהנו מגידול מצטבר מרשים בסך כ- 136 מיליון שקלים, כאשר בשנת 2022 צפויות קרנות אלה להיות מתוקצבות בסך 57.0 מיליון שקלים, לעומת 33.8 מיליון שקלים בלבד (2016).

 

הקרן הביו רפואית תזכה בתוספת מצטברת של 13.9 מיליון שקלים, כאשר בשנת 2016 הקרן תוקצבה בסך 7.8 מיליון שקלים ואילו החל מהשנה הנוכחית ועד בשנת 2022 הקרן תתוקצב בסך 10.1 מיליון שקלים.

 

בנוסף, יש לציין כי תכנית המסגרת האירופית צפויה בשנים אלו לתוספת מצטברת של מעל 500 מיליון שקלים, אך במקרה זה תקציב הקרן נקבע חיצונית למערכת בהתאם ליחס התמ"ג בישראל לבין יחס התמ"ג האירופאי. השתתפות מדינת ישראל בתכנית ממומנת באופן הבא: ות"ת – 50%, משרד הכלכלה – 35%, ומשרדים אחרים – 15%.

 

כמו כן בהתאם לסיכומים ארוכי טווח, ות"ת תמשיך לתקצב בשנים הקרובות: קרן פזי (הקרן המשותפת עם הוועדה לאנרגיה אטומית) בסך 7.5 מיליון שקלים בשנה. קרן ישראל גרמניה (GIF): בסך 0.65 מיליון יורו והקרן המשותפת עם משרד הביטחון בסך 5 מיליון שקלים בשנה.