30/10/2023

דחיית פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד

פורום ראשי המכללות האקדמיות לחינוך (רמ"א) מודיע:

המלחמה שכפו עלינו אויבינו נמשכת. אנו שולחים ברכת הצלחה לכוחות הביטחון, מייחלים לשובם המהיר של החטופים, מאחלים בריאות שלמה לכל הפצועים, משתתפים בצער המשפחות השכולות, ומקווים לימים של ביטחון ושקט.

בקרב הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים במכללות לחינוך יש משפחות רבות של מגוייסים ומפונים, ולמרבה הכאב גם משפחות של נופלים, חטופים ופצועים.

לאור הנסיבות אנו מודיעים על דחייה נוספת בפתיחת השנה האקדמית. שנת הלימודים במכללות לחינוך תתחיל ביום ראשון, 3 בדצמבר. פרטים מלאים על אופן חידוש הלימודים ועל השינויים שיוכנסו הלוח האקדמי יימסרו בכל מכללה בנפרד.

יחד עם זאת, המכללות מקיימות בימים אלה את ההתנסות בהוראה, כל מכללה בהתאם לאפשרויותיה, כדי שהסטודנטיות והסטודנטים ימשיכו לסייע בהפעלת מערכת החינוך במהלך המלחמה.