07/05/2020

הבהרות לסוגיות הנוגעות להפעלת ההכשרות המעשיות, התרגולים במעבדות והספריות

בעקבות פניות שהגיעו למשרד הבריאות בסוגיות הנוגעות להפעלת ההכשרות המעשיות, התרגולים במעבדות והספריות, התבקשנו על ידו להעביר את ההבהרות הבאות:

  1. לעניין הכשרה מעשית ברפואה ובמקצועות פרא-רפואיים, המחייבים מגע או מרחק הקטן משני מטרים  - במקרים בהם יש צורך לבצע תרגולים בזוגות במרחק הקטן מ- 2 מ' (כל תרחיש מחויב המציאות מבחינת חיוניות ההכשרה, בטיחות בעבודה כמו עבודה במעבדות, או צורך אקדמי תרגול החייאה או לקיחת דמים), הדבר ייעשה תוך שימוש במיגון כפי שנדרש מאותו מקצוע לפי הנחיות משרד הבריאות כאשר המיגון מחוייב לכל המשתתפים באותה פעילות, עם הקפדה על זוגות קבועים למשך כל זמן התרגולים. ככל ואחד מהמשתתפים לא יכול להשתמש במיגון, אין לאפשר פעילות במרחק של פחות מ- 2 מ'.
  2. לעניין הספריות- ניתן להשמיט את חובת השימוש בכפפות אבל חייבים לאפשר אמצעים לחיטוי ידיים בכניסה וביציאה מהספרייה על פי הנחיות משרד הבריאות.

הבהרות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות לביצוע פעילויות במוסדות להשכלה גבוהה מכוח צו בריאות העם (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) לנוכח מגיפת תחלואה בנגיף covid-19 (קורונה)