28/11/2018

הבהרת המועצה להשכלה גבוהה לגבי "האקדמיה לאומנויות הבמה" (בית הספר למשחק של דים אמור)

 

האקדמיה לאומנויות הבמה הפועלת ברח' המסגר 56 תל אביב, הינה מוסד ללימודי תעודה בלבד והלימודים המתקיימים בה אינם מעניקים נקודות זכות אקדמיות.

לאקדמיה לאמנויות הבמה אין היתר, הכרה או רישיון מאת המועצה להשכלה גבוהה לקיים לימודים לתארים אקדמיים.

כמו כן, המוסד משתמש בשם נוסף – "בית הספר למשחק של דים אמור"

 

לבירורים ולמידע נוסף:

יש לפנות לתחום בקרה, אכיפה ורישוי, בפקס: 02-5094439

או Noaz@che.org.il

בציון שם ומספר טלפון

או באתר האינטרנט תחת פניות הציבור