הבהרת המועצה להשכלה גבוהה לגבי מוסד ששמו: “תילתן – המכללה לעיצוב ולתקשורת חזותית”

תילתן – המכללה לעיצוב ולתקשורת חזותית” הפועלת בדרך העצמאות 65, בחיפה הינה מוסד בו מתקיימים לימודים שאינם אקדמיים, והלימודים המתקיימים בו אינם מעניקים נקודות זכות אקדמיות.

ל”תילתן – המכללה לעיצוב ולתקשורת חזותית” אין היתר, הכרה או רישיון מאת המועצה להשכלה גבוהה לקיים לימודים אקדמיים כלשהם.

לבירורים ולמידע נוסף:

יש לפנות לתחום בקרה, אכיפה ורישוי, בפקס: 02-5094439

או Noaz@che.org.il

בציון שם ומספר טלפון