הגדלת מספר הנשים בסגל האקדמי

ות”ת ומל”ג פועלות להגברת המודעות להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה וכן להגדלת ייצוג נשים בקרב הסגל האקדמי ובקרב שכבת הניהול הבכירה במוסדות. לשם כך הסתמכו במל”ג וות”ת על דו”חות רלבנטיים של הפרופ’ רבקה כרמי, משנת ,2011 ועל דו”ח של פרופ’ רות ארנון, משנת 2013.

להשגת היעד ניתנו התמריצים הבאים:

  • מלגות לפוסט דוקטורנטיות מצטיינות בסכום של עד 80אלף דולר (לשנתיים).
  • מלגות לדוקטורנטיות בתחומי ההיי-טק בסך 150אלף ₪ (לשלוש שנים) ומלגות לסטודנטיות לתואר שני בתחומי ההיי-טק בסך – 80 אלף ₪ (לשנתיים).
  • פרסים בסך כמיליון שקלים בשנה למוסדות שיצטיינו בקידום ויישום הוגנות מגדרית.
  • תקציב ייעודי לפעילות יועצות נשיא להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה.