29/06/2020

ההנחיות החדשות של משרד הבריאות בעניין המבחנים

ההנחיות החדשות של משרד הבריאות בעניין המבחנים תיכנסנה לתוקף ביום א׳ הקרוב ועד אז יתקיימו הבחינות כפי שתוכנן.
הודעות לגבי מועדי הבחינות יימסרו לסטודנטים מהמוסדות להשכלה גבוהה.
בהצלחה !