16/04/2020

הודעה בדבר מלגת קרן הסיוע לסטודנטים

שלום רב לציבור הסטודנטים,

ראשית אנו מקווים שאתם ויקיריכם בבריאות איתנה.

הנהלת קרן הסיוע לסטודנטים החליטה לעדכן את הסטודנטים לתואר ראשון, אשר הגישו בקשה לקרן הסיוע, מוקדם ככל הניתן בסטטוס הזכאות, למרות שהתשלום לזכאים ייעשה במועד מאוחר יותר.  הודעות הזכאות אינן כוללות בשלב זה את מסלול ההנדסאים.

יודגש כי מתן המענק מותנה בכך שכל המסמכים שצירפת לבקשתך מאמתים את הדיווח שלך בטופס הבקשה וכי אם יימצא כי המסמכים שהעברת אינם תומכים את הדיווח בטופס הבקשה ו/או אם נפלה טעות בבדיקת הנתונים בבקשה, בכל שלב בתהליך מתן הסיוע, ישונה הניקוד בהתאם ועלול להשפיע על רמת הזכאות למענק או אף על ביטול הזכאות למענק, הכל בהתאם לניקוד החדש שיחושב.

העברת הסיוע מותנית, בין היתר, בהמצאת אישור לימודים עדכני. אישור זה יתווסף לנתוני הבקשה ולפיו, במידת הצורך, תעודכן ההחלטה על מתן סיוע או על שלילתו.

בשל המצב, התשלום יידחה עד לאחר החג ועלול להימשך זמן ארוך מהרגיל ועמכם הסליחה.

אם כעבור חודשיים, מיום חזרת המשק לתפקוד, לא יזוכה חשבונך בבנק כאמור, הינך מתבקש/ת לפנות לבירור העניין בטל: 1700-505885, בין השעות 08.00-16.00.

 

 השגה או ערעור על החלטה:

הגשת השגה / ערעור על ההחלטה, יש לבצע באמצעות כניסה למערכת הגשת הבקשות באזור האישי בלבד.

עד לתאריך: יום שלישי  י"ח באייר תש"ף 12 במאי 2020.

יובהר כי לא יתקבלו ערעורים הנובעים משינויים בנתונים שמולאו בטופס הבקשה, ככל שהשינויים חלו לאחר סגירת מועד הגשת הבקשות לקרן ב 05.01.2020.

כאמור ובהתאם לאמור לעיל, בדיקת הערעורים תידחה לשלב בו יחזור המשק לפעילות סדירה. עמכם הסליחה.

לצערנו לא נוכל לתת מענה טלפוני בעת הזו.

 

 

להלן טווחי הניקוד לזכאות לשנת הלימודים תש"ף:

89 – 76      - מענק בסך 4,000  ₪

103 – 90    - מענק בסך 6,240  ₪

104 ומעלה  - מענק בסך 12,480 ₪