10/02/2021

הודעה למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון תקנות הקורונה פברואר 2021

התקנות מאפשרות עריכת בחינות בשיעור של עד 10% מכלל הבחינות האמורות להתקיים בקמפוס, וכן מאפשרות הכשרה מעשית ולימודים מעשיים בקמפוס בקבוצה של עד עשרה משתתפים.

תוקף התקנות הינו החל ממחר 11.2.2021 בשעה 07:00 ועד ליום-25.2.2021 בשעה 07:00.