10/02/2021

הודעה למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון תקנות הקורונה – פברואר 2021

ניתן לערוך בחינות פרונטליות בשיעור שלא יעלה על 10% מכלל הבחינות האמורות להתקיים בקמפוס בתקופת תוקף התקנות.

ניתן לאפשר הכשרה מעשית או לימודים מעשיים בקמפוס, שבהתאם לאופיו של הלימוד לא ניתן לקיים באופן מקוון בשל צורך בציוד או תשתית חיונית ללימודים.  במקום הפעילות ימצאו עשרה משתתפים לכל היותר.

תוקף התקנות הינו החל ממחר 11.2.2021 בשעה 07:00 ועד ליום-25.2.2021 בשעה 07:00.

כל הפעילויות יתקיימו במסגרת הנחיות ״התו הסגול״ של משרד הבריאות

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)(תיקון מס' 21), התשפ"א- 2021