09/07/2019

המל"ג תאפשר לסטודנטים שעברו הכשרות מקצועיות איכותיות במסגרות שאינן אקדמיות לקבל פטור בהיקף של עד 1/3 מנקודות הזכות לתואר הראשון

 

בשורה לסטודנטים: האקדמיה פותחת את שעריה גם לצעירים שעברו הכשרה מקצועית במוסדות וארגונים שאינם אקדמיים.

 

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן: "המל"ג רואה חשיבות רבה בפתיחת שערי ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מגוונות בחברה. לאור זאת מל"ג החליטה להעניק פטור של עד 1/3 מהיקף התואר לצעירים רבים שעברו הכשרות מקצועיות איכותיות במוסדות שאינם אקדמיים. ישנם סטודנטים מצוינים הלומדים בבתי ספר למשחק ויצירה או חיילים שעברו הכשרות מקצועיות בצה"ל בתחום מקצועות הבריאות והטכנולוגיה שכעת יוכלו להשתלב באקדמיה ולהשלים לימודים לתואר ראשון.

 

המל"ג החליטה להרחיב את ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל ולפתוח את שערי האקדמיה גם לצעירים שעברו הכשרות מקצועיות איכותיות במסגרות שאינן אקדמיות. על פי ההחלטה החדשה המוסדות האקדמיים יוכלו להגיש למל"ג בקשה לקבל אישור למתן פטור של עד 1/3 מנקודות הזכות לתואר הראשון.

במסגרות אלו עשויים להיכלל קורסים  בבתי ספר ליצירה והאומנויות, קורסים במקצועות הבריאות (למשל קורס חובשים ופראמדיק בצה"ל) קורסים מתחומי הטכנולוגיה (הכשרות טכנולוגיות בצה"ל), הנדסאים ועוד.

במל"ג מסבירים שכיום ישנן מסגרות לא אקדמיות המפעילות קורסי הכשרה ברמה מאוד גבוהה ולאור זאת, ניתן להכיר בקורסים מקצועיים אלו ולהעניק בגינם פטור מנקודות זכות אקדמיות. הפטור יינתן רק למי שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל אישור המעיד על סיום לימודיו.

 

הפטור יוכל להינתן בגין קורסים רלוונטיים לתכנית הלימודים לתואר שאינם מקצועות יסוד/ ליבה/מבואות הנלמדים בתכנית האקדמית. באחריות המוסד האקדמי לוודא כי התכנים הנלמדים בקורס הן ברמה המצדיקה את מתן הפטור. 

 

יודגש כי בעבר האפשרות לקבלת פטור מקורסים לא אקדמיים הייתה מאוד מצומצמת וניתנה בעיקר לתלמידי הנדסאים יג' ויד' (בהיקף של כ-30 נ"ז).

 

החלטת המל"ג מיום 19.03.19