02/09/2018

המרכז הלאומי לקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה


קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה

הבהרות נוספות לקול הקורא


מטרת המרכז הלאומי: לעודד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל, לצד ייעול מערך התחבורה באמצעות שילובן של טכנולוגיות מתקדמות בתחום התחבורה.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "הקמת מרכז מחקר לאומי באוניברסיטאות המחקר בישראל תאפשר  לחוקרים מהמוסדות השונים למנף את הידע והניסיון העשיר שנצבר בישראל בתחום התחבורה החכמה, לחבר בין האקדמיה לתעשייה, ולהמשיך ולהוביל את הטכנולוגיה העולמית במגוון רחב של תחומים רלבנטיים".

 

ד"ר ענת בונשטיין, ראש מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה: חזון הממשלה הינה להמשיך ולחזק את ישראל כמרכז ידע מחקרי ותעשייתי בתחום תחליפי הדלקים והתחבורה החכמה, כל זאת על מנת שמדינת ישראל תהיה כוח משמעותי בקידום המהפכה".

 

בהמשך להחלטת ממשלה 2316 בדבר כינון תכנית לאומית לתחבורה חכמה, אישרה ות"ת באחרונה את הקמת "המרכז הלאומי לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה", בסך כולל של כ- 25 מיליון שקלים (בין השנים 2019 – 2023). בקול הקורא שהופץ לאוניברסיטאות המחקר הודגש כי אחד התפקידים העיקריים של המרכז שיוקם הינו לגבש את קהילת החוקרים בישראל לצורך עידוד וקידום המחקר והפיתוח של נושא התחבורה החכמה.

 

המרכז יפעל לעידוד שיתופי פעולה בין כלל בעלי העניין ביניהם חוקרים מאקדמיה וממרכזי מו"פ, מהארץ ומהעולם, בתחומים הרלוונטיים לתחבורה חכמה. כמו כן, המרכז יפעל לעידוד וקידום שיתופי פעולה בין הקהילה המדעית בישראל ובין יזמים ותעשייה מהארץ ומהעולם בתחום התחבורה.

 

הקמת המרכז מהווה נדבך משמעותי במסגרת יישום החלטת הממשלה בתכנית הלאומית לתחבורה חכמה, שמקודמת במשותף על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשרד ראש הממשלה. לתכנית שתי מטרות עיקריות: הראשונה היא לעודד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל. והשנייה היא לייעל את מערך התחבורה באמצעות שילובן של טכנולוגיות מתקדמות בתחום התחבורה.

 

בות"ת מציינים כי תחבורה חכמה כוללת תפיסה רחבה הנובעת מהשינויים החברתיים והטכנולוגיים אשר צפויים לשנות מהותית את תחום התחבורה כפי שמוכרים לנו כיום. שינויים אלה כוללים התקנת אמצעים טכנולוגיים בתחום בטיחות הרכב והשליטה על הנהיגה, מחשוב כלי הרכב, השימוש הנפוץ בטלפונים חכמים ושימוש במאגרי מידע האמורים יחד להביא לתחבורה מחוברת שהינה אוטונומית, שיתופית וחשמלית.

 

המחקר בתחום התחבורה החכמה הוא אינטרדיסציפלינרי במהותו, ושיתוף פעולה בין חוקרים במוסדות שונים ובין האקדמיה והתעשייה חשובים ביותר. לכן, על מנת להשיג התקדמות בתחום, נדרש שיתוף פעולה מחקרי בקשת רחבה של תחומים, למשל: מתמטיקה, מנהל עסקים, מחשבים, הנדסה, ארכיטקטורה וגאוגרפיה, ובתת התחומים כגון: מערכות תחבורה חכמה, נתוני עתק, תכנון ואופטימיזציה, רובוטיקה ובינה מלאכותית, התנהגות אנושית, עיבוד תמונה, אופטימיזציה של רשתות, אבטחת סייבר ועוד.

לאור זאת, ישנה חשיבות רבה בהקמת המרכז הלאומי, אשר כאמור, יפעל לעידוד ולתמרוץ שיתופי פעולה בין  תחומי מחקר השונים, מוסדות המחקר השונים ובין המגזרים השונים הכוללים את הממשלה, האקדמיה והתעשייה.

 

יעדי המרכז הלאומי לחקר תחבורה חכמה מתוך הקול הקורא שהופץ לאוניברסיטאות:

  • לפעול למען חיזוק תחום התחבורה החכמה באקדמיה בישראל, לרבות באמצעות גיבוש קהילה אקדמית פעילה בתחום זה.
  • להוות מוקד ידע למחקר ופיתוח בתחום התחבורה החכמה, הן באקדמיה, והן בממשק אקדמיה-תעשיה, בישראל ומול גורמים דומים בעולם.
  • לעודד שיתופי פעולה בתחום התחבורה החכמה הן בממשק אקדמיה-תעשייה, באקדמיה הישראלית ומול גורמים אלה בעולם.
  • להוות מוקד ידע וקישוריות ליזמים ולתעשייה הישראלית לאקדמיה POC) –- Point Of Contact
  • לפעול לקידום ועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה ברמה הארצית, באמצעות ייזום תכניות בהתבסס על תוצרי המרכז, ניתוח וזיהוי צרכים והיכרות עם הממשק אקדמיה-תעשיה.