הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית

השקת התכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית היא פרק חשוב בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות המגוונות והשונות בחברה הישראלית.
התכנית תאפשר לציבור החרדי הגדול והחשוב להגיע לשערי האקדמיה ולרכוש שם ידע ומקצוע כמו כל יתר אזרחי מדינת ישראל. המוסדות האקדמיים כולם נרתמים להשגת המשימה הלאומית החשובה ולהשגת יעדיה
פרופ' יפה זילברשץ