הנגשת ההשכלה לחברה החרדית

מל"ג וות"ת מקדישות מאמצים ומשאבים רבים על מנת להנגיש את ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ולשלבה בתעסוקה ובחברה בישראל.

מאמצים אלו נשענים על שני עקרונות מנחים:

  1. הכרה במאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית, בעיקר בנושא פערי ההשכלה בינם לבין הציבור הכללי וכן בפערי ההשכלה בין גברים ונשים חרדים.
  2. הכרה בכך ששילובם באקדמיה של חרדים החפצים בכך מחייב כיבוד אורח חייהם ומתן מענה הולם לצרכיהם.

סך כל הסטודנטים החרדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בתשע"ט עמד על יותר מ-12,700 סטודנטים:

כ-10,850 לתואר ראשון, כ-1,750 לתואר שני, כ-130 לתואר שלישי. בנוסף לכך 2,000 סטודנטים למדו במכינות.

בשנת תשע"א כ-6,000 סטודנטים חרדים בלבד השתלבו בהשכלה הגבוהה בישראל. היעד ל-2022 הוא 19,000 סטודנטים.

סך התקציב שיועד לתכנית הרב-שנתית (6 שנים) עומד על כ-1.2 מיליארד ש"ח.