קרנות מחקר

הקרן הלאומית למדע (ISF) – ות"ת מממנת 96% מתקציב הקרן הלאומית למדע, בהיקף שנתי של כ-700 מיליון ₪. תקציב הליבה מופנה ברובו לתכנית המענקים האישיים, ולצידה מופעלות תכניות ייעודיות כגון: תכנית התמיכה להשתתפות ברכישת ציוד של חוקרים מבוססים וחוקרים בתחילת דרכם, תכנית המענקים במדע וטכנולוגיות קוונטים (כחלק מהתכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטים), ומגוון תכניות לשת"פ בילטרלי עם מדינות נבחרות. פרטים נוספים וקישורים לקולות הקוראים ניתן למצוא באתר הקרן הלאומית למדע.

תכנית Horizon Europe – ות"ת מממנת 50% מעלות השתתפות מדינת ישראל כ-Associate Country בתכנית המסגרת האירופית למו"פ לשנים 2021-2027 – Horizon Europe - בהיקף תקציבי שנתי של כ-675 מיליון ₪. השתתפות בתכנית מאפשרת, בין היתר, זכייה במענקי מחקר גדולים, מענקי ניידות לדוקטורנטים, בתר-דוקטורנטים וחברי סגל, ומענקים לשת"פ אקדמיה-תעשייה. את התכנית מלווה מנהלת ISERD (Israel-Europe R&I Directorate) אשר, בין היתר, מסייעת בהגשות לקולות הקוראים השונים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ISERD.

תכנית ה-NSF-BSF – הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל (BSF) פועלת מזה 50 שנה לקידום שיתוף פעולה מדעי בין המדינות, על ידי תמיכה במחקרים משותפים של חוקרים ישראלים ואמריקאים במגוון תחומים. בשנת 2013 החלה לפעול תכנית נוספת - NSF-BSF - אשר מאפשרת לחוקרים ישראלים לחבור להגשות מענקים של חוקרים אמריקאים לקרן הלאומית למדע האמריקאית. פרטים נוספים אודות התכנית ניתן למצוא באתר ה-NSF-BSF. תקציב התכנית, במימון ות"ת, בין השנים 2017-2022, אשר שוריין לטובת תשלום מענקים לחוקרים הישראלים אשר זכו בתכנית ביחד עם עמיתיהם האמריקאים, עמד על כ-200 מיליון ₪. תקציב זה מתוכנן לגדול באופן משמעותי בחומש הקרוב.