מחקר ביו רפואי (תכנית דגל)

בתשפ"ד (2023) הושקה תכנית דגל חמש-שנתית לקידום מחקר ביו-רפואי מוכוון אדם (מברי"א) בתקציב כולל של כחצי מיליארד ₪, במימון משותף עם הקרנות הפילנתרופיות יד הנדיב וקרן משפחת קלרמן. מטרת התכנית הינה לחזק את החיבור בין עולמות המידע הרפואי והמחקר המדעי, ולעודד שיתופי פעולה קליניים-מחקריים שהינם הכרחיים להצלחת מחקר ביו-רפואי פורץ דרך, וביכולתם להאיץ את קצב התגליות, ופוטנציאל היישום של גישות טיפוליות חדשות. התכנית כוללת, לצד מענקי מחקר בקרן הלאומית למדע (פרטים באתר הקרן), גם רכיבים של השקעה בהון אנושי על מנת לעודד קלינאים לעסוק במחקר מדעי באופן יותר משמעותי, ולפתח מסלולי קריירה לרופאים-חוקרים. במסגרת זו, מפעילה ות"ת תכנית לעידוד אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות לקלוט רופאים חוקרים במינוי כפול אוניברסיטאי/בית-חולים ע"י מתן מענקי הצטיידות ומחקר.

תכנית המברי"א הינה תכנית המשך לתכנית המענקים לקידום רפואה ממוקדת אישית (רמ"א), אשר פעלה למשך ארבעה מחזורי הגשה בין השנים 2018-2022 בתקציב כולל של כ-200 מיליון ₪, במימון משותף של ות"ת, ישראל דיגיטלית, משרד הבריאות, ושתי הקרנות הפילנתרופיות לעיל. בתכנית רמ"א השתתפו יותר מ-150 חוקרים ראשיים (כ-65% מאוניברסיטאות המחקר ו-35% מבתי חולים ומארגוני הבריאות), ויותר מ-260 תלמידי מחקר ובתר-דוקטורנטים. הצלחת התכנית הובילה לתוצאות מרשימות בזמן קצר הן בהיבט המחקרי (פרסומים, זכייה בקרנות נוספות וכדומה), והן בהיבט הקליני (כולל פיתוח של שיטות חדשות לדיאגנוסטיקה ודימות, עדכון פרוטוקולים למתן אנטיביוטיקה, ואימוץ גישות חדשות לטיפול), ובהיבט והמסחרי (הקמה של סטרטאפים). לפירוט נוסף ראו אתר התכנית.

במקביל לתכנית המברי"א, ות"ת שותפה במיזם הלאומי "פסיפס" ביחד עם משרדי הבריאות, האוצר, הביטחון, מערך הדיגיטל הלאומי, ורשות החדשנות, בתקציב כולל של קרוב לרבע מיליארד ₪. מטרת המיזם הינה הקמה של מאגר מידע לאומי הכולל נתונים קליניים וגנומיים, הנאספים ממתנדבים, לטובת מחקרי בריאות שיאפשרו להבין טוב יותר את המנגנונים העומדים מאחורי מחלות, גילוי מוקדם וטיפול מדויק ומותאם אישית שלהן, ואף מניעתן. המיזם מנוהל באמצעות שיתוף-פעולה בין-אוניברסיטאי ושותפים לו כיום קופת חולים כללית והמרכזים הרפואיים שלה (רבין, כרמל, סורוקה, לין והעמק) וכן המרכזים הרפואיים שיבא, איכילוב, שערי צדק והדסה. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר פסיפס.

 


קולות קוראים:

תכנית לעידוד אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות לקליטת רופאים-חוקרים במינוי כפול אוניברסיטאי/בית-חולים - מועד אחרון להגשה למחזור תשפ"ד: 15.07.2024