מדע וטכנולוגיות קוונטים (תכנית לאומית)

המחקר הבסיסי והיישומי בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים (QST – Quantum Science and Technology) הביא אותנו לסיפה של "המהפכה הקוונטית השנייה", הטומנת בחובה פוטנציאל עצום לפריצות דרך טכנולוגיות, בעלות יישומים אזרחיים וביטחוניים בתחומי המחשוב, ההצפנה, התקשורת, ההדמיה, ועוד. ב-2018 הושקה תכנית לקידום מדע וטכנולוגיה קוונטיים בהיקף של 200 מיליון ₪, אשר הפכה ב-2020 לתכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטים, בהיקף של 1.25 מיליארד ₪, בשיתוף עם משרדי הביטחון, החדשנות-המדע-והטכנולוגיה, האוצר, ורשות החדשנות. זאת בעקבות אימוץ המלצות ועדת הבדיקה העצמאית של פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר), בו יושבים הגופים לעיל.

חלקה של ות"ת בתכנית, אשר מתוקצבת עד לשנת 2025, כולל השקעה ברכיבים הבאים: תשתיות ומרכזי מחקר אוניברסיטאיים, מענקי קליטה לסגל חדש, מלגות הצטיינות לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורנטים, מענקי מחקר בקרן הלאומית למדע, ותכניות שונות לעידוד שיתופי פעולה בינלאומיים ועם התעשייה.

 


קולות קוראים:


קולות קוראים שנסגרו:

תכנית מענקי מחקר בקרן הלאומית למדע – נסגר ב- 20.12.2023


קישורים:

דוח ועדת ההיגוי למדע וטכנולוגיה קוונטים (2018)

תכנית מו"פ לאומית לקידום מדע וטכנולוגיות קוונטים - המלצות ועדת הבדיקה של פורום תל"מ (2019)