תשתיות מחקר וכוח אדם מקצועי  

תשתיות מחקר וכוח אדם מקצועי

מ-2018 פועלת תכנית לתמיכה ברכש ושדרוג של ציוד מחקר מוסדי באוניברסיטאות המחקר, הכוללת גם תמיכה בכוח אדם מקצועי. התכנית הוקמה מתוך הכרה בצורך הולך וגובר ברכישת ציוד מחקר מרכזי המשרת צרכים של ציבור רחב של חוקרים ומסייעת להקים תשתיות יקרות אשר נדרשות לעריכת מחקרים מתקדמים ופורצי דרך.

תקציב התכנית הכולל בשנים 2018-2022 עמד על כ-220 מיליון ₪, כאשר ות"ת תמכה ב-$1M עבור כל פריט ציוד, בכפוף למימון משלים של מינימום 25% מצד האוניברסיטה, ו-50% מעלות ההעסקה של כוח האדם, או עד 175 אלפי ₪ לארבע שנים, בכפוף למימון משלים מצד האוניברסיטה, ולהתחייבותה להעסקה ב-100% משרה לעוד ארבע שנים. עד סוף 2023, נרכשו במסגרת התכנית יותר מ-40 פרטי ציוד בסכום כולל של קרוב ל-136 מיליון ₪, ביניהם: ציוד מיקרוסקופיה אלקטרונית הכוללת יכולות קריוגניות למדעים הביולוגיים, מכשירי הדמיה כגון MRI, מערכות X-RAY, ציוד ספקטרומטריה, ליתוגרפיה, וכן תשתיות מחשוב על (HPC).

ב-2023 אושרה הגדלה משמעותית של תקציב התכנית לחמש השנים הבאות כך שהוא עומד על כ-600 מיליון ₪, וכולל שני מסלולים: (1) תמיכה ברכש/שדרוג ציוד מוסדי עד $1.25M ו-(2) תמיכה ברכישת ציוד יקר במיוחד עד $5M, שניהם בכפוף לאותם התנאים ומתן תמיכה להעסקת כוח אדם טכני.

למען חיזוק הקשר בין תחומי הביולוגיה והרפואה ותחום ההנדסה (Bio-Convergence) תינתן עדיפות להגשה אחת פר מחזור (במסלול הציוד היקר) לתשתיות אשר יוגדרו כתשתיות מחקר בתחום ה-Bio-Convergence, וזאת בכפוף לעמידה בקריטריונים של מצוינות בהשוואה ליתר ההגשות באותה השנה.

 


קולות קוראים:

קול קורא תחרותי לאוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת להגשת בקשות לתמיכה ברכש ציוד מחקר מוסדי וציוד מחקר תשתיתי ייחודי (מסלולים א' ו-ב' בהתאמה) ולסיוע בקליטת כוח-אדם מקצועי להפעלת וניהול הציוד מחזור ד' (תשפ"ד) - ההגשות לשנת תשפ"ד הסתיימו ומחזור חדש צפוי להיפתח בשנת תשפ"ה


תכנית "חוקר נלווה"

בתשפ"ג (2023) הושקה תכנית חמש-שנתית לעידוד אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות להעלות את התפוקה המחקרית הישראלית האיכותית באמצעות תמיכה בהעסקת חוקרים מצטיינים במעמד חוקר נלווה (staff scientist/research associate). התוכנית נועדה לסייע למצות את ההשקעה בתשתיות המחקר, לעבות את המערך המחקרי, למנף איי מצוינות באוניברסיטאות המחקר, ולהגדיל את התפוקה המחקרית האיכותית בישראל. התכנית, שהחלה כיוזמה משותפת עם משרד העלייה והקליטה, תתמוך במשימה הלאומית של "החזרת והבאת מוחות" שכן היא תייצר אפיק נוסף למסיימי פוסט-דוקטורט בחו"ל ולעולים חדשים להשתלבות באקדמיה הישראלית (פרטים נוספים ניתן למצוא כאן).

סך תקציב ות"ת בתכנית יעמוד על 116 מיליון ₪ לכל התקופה כאשר ות"ת תשתתף בשליש מעלות העסקה עבור כל חוקר לתקופה של עד חמש שנים, ושני השלישים האחרים ימומנו ע"י האוניברסיטה הקולטת והחוקר הראשי במעבדה. חוקר שהינו עולה או תושב חוזר יהיה זכאי לסיוע נוסף ממשרד העלייה והקליטה, בהיקף של שליש מעלות העסקתו ובכך מפחית בחצי את השתתפות האוניברסיטה והחוקר הראשי.

 


קולות קוראים:

קול קורא למחזור השני (תשפ"ה) של תכנית "חוקר נלווה"– מועד אחרון להגשה 30.06.2024