אנגלית למטרות אקדמיות

מהפכת לימודי האנגלית באקדמיה מל"ג אישרה: כל סטודנט ילמד לפחות 2 קורסים באנגלית

המשמעות המידית: בתוך 5 שנים יעברו המוסדות לשיטת הלמידה  לפי ארבע מיומנויות שפה: קריאה, כתיבה, הבנה ודיבור, ולצד זה כל סטודנט בהשכלה הגבוהה ילמד לפחות 2 קורסים בשפה האנגלית  – הכשרה לשפה או קורסי תוכן באנגלית בהתאם לרמת הסטודנט באנגלית.

במל"ג מציינים כי רכישת מיומנויות בשפה האנגלית נדרשת לשם התמודדות עם חומרי הרקע בקורסים השונים במהלך לימודיהם האקדמיים, ושילוב הבוגרים באופן מיטבי בשוק התעסוקה המקומי והבינלאומי.

המועצה להשכלה גבוהה אישרה (17.12.2019) את הרפורמה בלימודי האנגלית בהשכלה הגבוהה.
ההחלטה קובעת כי  בתוך 5 שנים (עד שנה"ל תשפ"ה 2024-2025), מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תעבור ללימוד והערכה של השפה האנגלית בשיטה הכוללת את ארבע המיומנות הנדרשות בשפה: קריאה, כתיבה, הבנה ודיבור  (CEFR).

כל סטודנט שיחל לימודיו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משנה"ל תשפ"ב, ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון. בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה, קורסי תוכן מהדיסציפלינה, קורסי בחירה, קורסי העשרה, קורסים רוחביים במוסד בשפה האנגלית וכיו"ב. הקורסים אותם ילמד הסטודנט ייקבעו בהתאם לרמת האנגלית שלו בעת קבלתו ללימודים.

על מנת לשמור על הרצף של התכנים והידע בשפה האנגלית מלימודי התיכון ובכניסה לעולם האקדמי, התהליך התנהל בתאום עם משרד החינוך, אשר התחייב לעבור למתכונת החדשה של ארבע המיומנויות בלימודי האנגלית, לרבות בבחינות הבגרות.

מצגת: אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומית-EPIC