הכרה בינלאומית בלימודי רפואה

לקידום הבינלאומיות בתחום ההשכלה הגבוהה חשיבות רבה בהעלאת הרמה האקדמית והתחרותיות באקדמיה הישראלית. בכל הנוגע לתחום הרפואה והחינוך הרפואי, ההיבט הבינלאומי הוא נדבך חיוני והכרחי.

על מנת להמשיך ולקיים את התוכניות הבינלאומיות ולאפשר הגעתם של סטודנטים בינלאומיים לישראל, כמו גם לאפשר לבוגרים של בתי ספר לרפואה להיחשף ולחוות את עולם הרפואה הבינלאומית, ישראל עוברת תהליך הכרה בינלאומי על ידי הפדרציה העולמית למען חינוך רפואי (WFME).

ה- WFME הוקם בשנת 1972 על ידי האגודה הרפואית העולמית (WMA) וארגון הבריאות העולמי (WHO). לצורך תהליך ההכרה הבינלאומי שעל כל מדינה לעבור עד שנת 2023, על מדינת ישראל להוכיח כי יש לה מנגנון הערכת איכות פעיל, המקיים באופן קבוע תהליך הערכה בכל בתי הספר לרפואה בישראל. מרבית מדינות העולם בהן מתקיימים לימודי רפואה (ביניהן: אנגליה, אוסטרליה, קנדה, יפן), פועלות בהנחיית ועדה מייעצת בתחום. הרכב הוועדה וסמכויותיה, דרכי פעולתה ותדירותה משתנים ממדינה למדינה, אך עצם קיומה מקובל בעולם.

החלטת מלג - עדכון הרכב ועדת ליווי רפואה

כתב מינוי_ועדת ליווי לתהליך ההכרה ברפואה

Standards and Elements- ENGLISH