הנשים מהוות כ – 60% ממספר הסטודנטים באקדמיה

הנשים מהוות כיום רוב בכל אחד מהתארים:

תואר הראשון – 59%

תואר השני – 65%

תואר השלישי – 54%

חלקן של הנשים בקרב הלומדים לתואר ראשון ממשיך לעלות בשנים האחרונות בעיקר כתוצאה מגידול בשיעור הנשים במכללות האקדמיות מ- 49% בתש"ע ל-59% בתשפ"ג. באוניברסיטאות שיעור הנשים נשאר יציב בתקופה זו.
גידול מרשים על פני השנים חל גם בהשתתפותן של נשים בלימודים לתארים מתקדמים. בשנת תש"ן חצה שיעורן של הנשים בקרב הלומדים לתואר שני את ה- 50% . בתשפ"ג שיעור הנשים הלומדות לתואר שני במכללות עמד על 68% לעומת 59% באוניברסיטאות ובממוצע עמד שיעור הנשים בתואר השני על 65% מכלל הלומדים. שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר שלישי עלה לראשונה מעל 50% בסוף שנות התשעים ובשנים האחרונות עלה ל-54% .

 

נשים – תחומי לימוד לתואר ראשון

  • בראייה רב שנתית – המשך הגידול בחלקן של הנשים בכלל רמות התואר
  • גידול משמעותי במספר הסטודנטיות הלומדות את מקצועות ההייטק

לאחר העליה הגדולה במספר הסטודנטים לתואר ראשון שהיינו עדים לה בתשפ"א, בתשפ"ב היתה התייצבות במספרם, ובתשפ"ג נרשמה עצירה מסוימת בצמיחה; בקרב הסטודנטיות לתואר ראשון חלה עליה של כ-420 סטודנטיות בלבד, לעומת כ-2,400 סטודנטיות בתשפ"ב. תחום הלימוד שבו נראית עליה משמעותית הוא תחום המתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב (870+ סטודנטיות). עליות קטנות יותר, אך עדיין משמעותיות ביחס לשינוי בשאר התחומים, נראות בתחומי ההנדסה והמשפטים (+370 סטודנטיות בכל אחד מהתחומים).

סטודנטיות לתואר ראשון לפי תחום לימודים תש"ע-תשפ"ג

 

תש"ע תש"ף תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג
סה"כ 97,955 113,002 121,051 123,408 123,827
חינוך והכשרה להוראה 17,793 24,282 24,381 23,474 22,973
מדעי החברה 27,222 23,705 25,627 26,299 25,864
עסקים ומדעי הניהול 9,180 11,706 13,482 14,352 14,235
לימודי הנדסה 8,581 10,984 12,008 12,326 12,701
מדעי הרוח ומקצועות האומנות והעיצוב 11,910 10,572 10,642 10,167 9,784
מקצועות עזר רפואיים 6,756 11,063 11,651 12,258 12,355
משפטים 7,695 6,775 7,893 8,795 9,167
מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב 2,622 6,168 6,784 6,844 7,719
המדעים הביולוגיים 2,985 3,613 4,223 4,235 4,369
אדריכלות 926 1,257 1,281 1,341 1,379
רפואה 804 1,211 1,246 1,367 1,395
המדעים הפיזיקליים 899 1,107 1,189 1,292 1,251
חקלאות 582 559 644 658 635

* הנתונים לא כוללים את האו"פ.

מתש"ע גדל פי שלושה מספרן של הסטודנטיות הלומדות תואר ראשון במדעי המחשב (לרבות מתמטיקה וסטטיסטיקה) מ-2,622 ל-7,719 בתשפ"ג. בשנת תשפ"ג שיעור הנשים במקצועות אלה הגיע ל-34.6% לאחר חמש שנים בהן נע בין 33% ל-33.8%. גידול משמעותי של 48% נרשם גם בלימודי ההנדסה: מ-8,581 סטודנטיות בתש"ע ל-12,701 סטודנטיות בתשפ"ג, כאשר הגידול משנת תשפ"א לתשפ"ב עמד עד על 318 סטודנטיות ומשנת תשפ"ב לתשפ"ג על 375 סטודנטיות. גידולים אלו הם גם תוצאה של התכנית הכללית לחיזוק מקצועות ההיי טק של ות"ת ומל"ג, שבמסגרתה מושקעים תמריצים כספיים למוסדות לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות הייטק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי. בסך הכל, עלה חלקן של הסטודנטיות הלומדות את מקצועות ההייטק בלבד בקרב הסטודנטים (בתחומי המתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מערכות מידע) בשנים תשע"ז-תשפ"ג מ-25% ל-30%.