06/03/2021

הסטודנטים חוזרים לקמפוסים

התקנות החדשות  שאושרו הערב יאפשרו לאוניברסיטאות ולמכללות לקיים לימודים פרונטליים לסטודנטים בעלי "תו ירוק".   סטודנטים אשר אין ברשותם "תו ירוק" ימשיכו ללמוד מרחוק. הכשרה והוראה מעשית – יתאפשרו לכל הסטודנטים בתנאי התו הסגול.

הממשלה אישרה את התקנות המאפשרות חזרה ללימודים פרונטליים במוסדות להשכלה גבוהה.
עקרונות  המתווה הינם:   

  1. למידה פרונטלית: אוניברסיטאות ומכללות יוכלו להכניס סטודנטים בעלי "תו ירוק" לשיעורים פרונטליים.
    סטודנטים אשר אין ברשותם "תו ירוק" – ימשיכו ללמוד מרחוק.
  2. התפוסה המרבית בכיתה: מספר הסטודנטים לא יעלה על 75% מהתפוסה המקסימלית בכיתה ועד 300 סטודנטים.
  3. הכשרה והוראה מעשית: מספר המשתתפים המותר במסגרת הכשרה מעשית יעלה לעד 20 בכיתה, בהתאם לכללי התו הסגול. ההכשרה והקורסים המעשיים יתאפשרו לכל הסטודנטים בתנאי התו הסגול.

המתווה ייכנס לתוקף ביום א' הקרוב 7.3.2021.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 26) התשפ"א