לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל

פרופ’ יפה זילברשץ
יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב
פרופ’ אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג
מיכל נוימן
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
נמרה גורן-אמיתי
יועצת ליו"ר ות"ת
אסתי יעקב
רכזת בכירה לות"ת
לירון אבירם
מנהלת לשכת היו"ר
נעה אטיאס
מנהלת לשכת המנכ"ל

האגף האקדמי ומזכירות המועצה

מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אלי סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד”ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
מוניקה שמילוביץ אופנר
ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
שרי אנגלנדר
מ"מ ממונה מדעי הטבע וההנדסה
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
נועה זמר
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
ורה מקסיוטין
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
חיים ברינשטיין
סטודנט
שדאד אלח’דר
סטודנט
הדר רוזנברג
סטודנטית

האגף לתכנון ומדיניות

חוה קליין-אבישי
מ"מ סמנכ"ל תכנון ומדיניות
אופק כהן
מזכירה בכירה
ארי סטון
ממונה תכנון כלכלי
מיכל אופיר
מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
אפרת תירם
מרכזת מו"פ ותפוקות סגל

האגף להערכת איכות

ד”ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
ענבל חזקאל גורדון
מ"מ מרכזת אדמיניסטרטיבית
סיגל מורדוך
ממונה בכירה-מחקר והערכת פרויקטים
מריה לוינסון אור
ממונה בתחום הערכת איכות והבטחתה
אלכסנדרה בוסלוביץ ביליק
מרכזת בכירה
דניאלה סנדלר
מרכזת בכירה
תמר מעגן אפרתי
מרכזת בכירה
סוזן איברהים
סטודנטית

אגף התקצוב

יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
דפנה טיראן
מזכירה בכירה
משה אהרוני
ממונה בכיר, תחום מלגות הצטיינות
אמיר גת
ממונה בכיר תחום הקצבות למחקר
יעל סימן טוב כהן
ממונה בכירה חברה, קהילה ומכינות
אריאל חנוכה
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
יותם בן שטרית
ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
יואב טאובמן
ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
ניר פוש
ממונה תחום תקצוב מכללות
עירית כהן נזרי
מרכזת בכירה מאגרי מידע
נתן שי יהב
מרכז בכיר תחום תקצוב אוניברסיטאות
חני רובלין
מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
יוסי סבג
מרכז חברה קהילה ומכינות
דועא כעביה
מרכזת חברה קהילה ומכינות
אורי זיו
מרכז בתחום תקצוב מכללות
יואל תבור
מרכז שכר סגל
מרים אייזנשטיין
מרכזת בתחום מקרו ותשתיות
רעות קרן
מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
רות ארנברג
מרכזת בתחום תקצוב מכללות
וובה פרולוב
מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

אסטרטגיה ובינלאומיות

ד”ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
קרן חרושצ’וב
מזכירה
אמה אפטרמן
ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
ד”ר אליענה עין מור
ממונה מחקר ואסטרטגיה
מריסה גרוס ירם
ממונה סטודנטים בינלאומיים
קתרין תריה
ממונה משרד ארסמוס
עינב לבנה
מרכזת ארסמוס ישראל
שירה אפרת
רכזת מחקר ואסטרטגיה
דינה גלירו
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
נעמי שלום
מרכזת סטודנטים בינלאומיים
דניאל מילבאוור
מרכז מחקר ואסטרטגיה

הלשכה המשפטית

עו”ד יעל טור כספא
יועצת משפטית
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
עו”ד נדב שמיר
סגן היועמ"ש
עו”ד חן אבישר
עו"ד בלשכה המשפטית
עו”ד עמרי גולן
עו"ד בלשכה המשפטית

דוברות והסברה

ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
מיכל פרי
מנהלת פניות ציבור וחופש המידע
שרית חיון
מנהלת תוכן אתר האינטרנט והניו מדיה של המל"ג
אמל שקיראת
סטודנטית

אגף מנהל ומשאבי אנוש

איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
שיר נווה
מזכירה בכירה
יונתן אבן-טוב
מנהל יחידת מנהל וכספים
לימור בן-עמי
ממונה בכירה משאבי אנוש והדרכה
ליאור שחר
ממונה בכיר מערכות מידע
טל כהן סרצ’י
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
פלורי מזרחי
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
יוסי לוי קמפוס
חשב שכר
יניב אבגי
מנהל רשת
אליז דולב
מנהלת כספים בכירה
מזל בן עזרא קוריאט
מנהלת חשבונות בכירה
עופרה בוינג’ו
מנהלת חשבונות בכירה
אבי פדידה
אחראי אחזקה בכיר
ירון טובול
עובד משק בכיר
שירן אלקיים
מרכזת בכירה חוזים והתקשרויות
ליזי בן-דוד
מנהלת חוזים והתקשרויות וממונה על מעמד האישה
מוטי זכריה
מרכז יישומי מחשוב

חשבות ובקרה

רו”ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
רו”ח ג’ניה מיטניצקי
סגנית חשבת