לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל

פרופ' יוסי מקורי
יו"ר הות"ת
מיכל נוימן
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
פרופ' אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג
נעה אטיאס
מנהלת לשכת המנכ"ל
לירון אבירם
מנהלת לשכת היו"ר

האגף האקדמי ומזכירות המועצה

מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אלי סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד"ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
רונן קוטין
ממונה תחום חרדים
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
מ"מ ממונה תחום מדעי החברה ורב-תחומי
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
נועה זמר
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
ד"ר שדאד אלח'דר
סטודנט
לירון איטח
מרכזת בתחום מדעי החברה והרב תחומי
תומר בר עוז
סטודנט באגף האקדמי
יעלה אוחנה
סטודנטית עוזרת לסגן יו"ר מל"ג

האגף לתכנון ומידע

חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
אופק כהן
מזכירה בכירה
ארי סטון
ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר
מיכל אופיר
ממונה בתחום תכנון ומידע
ורה מקסיוטין
מרכזת בתחום תכנון ומידע
אבנר גורדון
מרכז בתחום תכנון ומידע

האגף להערכת איכות

ד"ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
ענבל חזקאל גורדון
מרכזת אדמיניסטרטיבית
סיגל מורדוך
ממונה בכירה-מחקר והערכת פרויקטים
מריה לוינסון אור
ממונה בתחום הערכת איכות והבטחתה
תמר מעגן אפרתי
מרכזת בכירה
פאר בריס ברנע
מרכזת בתחום הערכת איכות והבטחתה

אגף התקצוב

יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
דפנה טיראן
מזכירה בכירה
אמיר גת
ממונה בכיר תחום הקצבות למחקר
אריאל חנוכה
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
רות ארנברג
ממונה תחום מאקרו ומטה תקצוב
ניר פוש
ממונה תחום תקצוב מכללות
יוסי סבג
ממונה תחום תקצוב תשתיות ופיתוח פיזי
יואל תבור
ממונה תחום תקצוב חברה, קהילה ומכינות
יואב טאובמן
ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
עירית כהן נזרי
מרכזת בכירה מאגרי מידע
נתן שי יהב
מרכז בכיר תחום תקצוב אוניברסיטאות
אורי זיו
מרכז בתחום חברה, קהילה ומכינות
וובה פרולוב
מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מרים אייזנשטיין
מרכזת בתחום תקצוב תשתיות ופיתוח פיזי
רעות קרן
מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
דועא כעביה
מרכזת חברה קהילה ומכינות
חני רובלין
מרכזת בתחום הקצבות למחקר
שחף רחמים
מרכזת בתחום תקצוב מכללות

אסטרטגיה ובינלאומיות

ד"ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
קרן חרושצ'וב
מזכירה
שירה אפרת
ממונה תחום חדשנות בהוראה
גבי אפל
ממונה מחקר ואסטרטגיה
נעמי שלום
מ"מ ממונה תחום מדיניות בינלאומיות וקשרי חוץ
עינב לבנה
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
דניאל מילבאוור
מרכז תחום מחקר ואסטרטגיה
נעמה לוי
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
ירדן ג'בלון
סטודנטית בתחום סטודנטים בינלאומיים
מילנה סידון
מ"מ רכזת סטודנטים בינלאומיים
אופיר אושפיז
סטודנט בתחום מדיניות בינלאומית וקשרי חוץ
מאיה פדלון

הלשכה המשפטית

עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
עו"ד נדב שמיר
סגן היועמ"ש
עו"ד חן אבישר
עו"ד בלשכה המשפטית
עו"ד עמרי גולן
עו"ד בלשכה המשפטית

דוברות והסברה

ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
מיכל פרי
מנהלת פניות ציבור וחופש המידע
שרית חיון
מנהלת תוכן אתר האינטרנט והניו מדיה של המל"ג
סוניה אולבובסקי
סטודנטית באגף דוברות והסברה

אגף מנהל ומשאבי אנוש

איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
שיר נווה
מזכירה בכירה
יונתן אבן-טוב
מנהל יחידת מנהל וכספים
ליאור שחר
ממונה בכיר מערכות מידע
לימור בן-עמי
ממונה בכירה משאבי אנוש והדרכה
אליז דולב
ממונה כספים
ליזי בן-דוד
ממונה חוזים והתקשרויות וממונה על מעמד האישה
עמית כהן
ממונה תפעול ולוגיסטיקה
שירן אלקיים
מרכזת בכירה חוזים והתקשרויות
יוסי לוי קמפוס
חשב שכר
ירון טובול
רכז תפעול בכיר
פלורי מזרחי
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
טל כהן סרצ'י
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
יניב אבגי
מנהל רשת
אבי פדידה
רכז אחזקה בכיר
מזל בן עזרא קוריאט
מנהלת חשבונות בכירה
עופרה בוינג'ו
מנהלת חשבונות בכירה
מרים שחר
מרכזת בתחום הכספים

חשבות ובקרה

רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
אופק כהן
מזכירה בכירה
רו"ח ג'ניה מיטניצקי
סגנית חשבת
אלקסיה שון