לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל

פרופ' יפה זילברשץ
יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב
פרופ' אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג
מיכל נוימן
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
נמרה גורן-אמיתי
יועצת ליו"ר ות"ת
אסתי יעקב
רכזת בכירה לות"ת
לירון אבירם
מנהלת לשכת היו"ר
נעה אטיאס
מנהלת לשכת המנכ"ל

האגף האקדמי ומזכירות המועצה

מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אלי סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד"ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
מוניקה שמילוביץ אופנר
ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי
אתי נעים
מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
רונן קוטין
ממונה תחום חרדים
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
מ"מ ממונה תחום מדעי החברה ורב-תחומי
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
נועה זמר
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
ד"ר שדאד אלח'דר
סטודנט
לירון איטח
מרכזת בתחום מדעי החברה והרב תחומי
תומר בר עוז
סטודנט באגף האקדמי
יעלה אוחנה
סטודנטית עוזרת לסגן יו"ר מל"ג

האגף לתכנון ומידע

חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
אופק כהן
מזכירה בכירה
ארי סטון
ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר
מיכל אופיר
ממונה בתחום תכנון ומידע
אבנר גורדון
מרכז בתחום תכנון ומידע
ורה מקסיוטין
מרכזת בתחום תכנון ומידע

האגף להערכת איכות

ד"ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
משה אהרוני
ממונה בכיר, תחום מלגות הצטיינות
ענבל חזקאל גורדון
מרכזת אדמיניסטרטיבית
סיגל מורדוך
ממונה בכירה-מחקר והערכת פרויקטים
מריה לוינסון אור
ממונה בתחום הערכת איכות והבטחתה
דניאלה סנדלר
מרכזת בכירה
תמר מעגן אפרתי
מרכזת בכירה
פאר בריס ברנע
מרכזת בתחום הערכת איכות והבטחתה
חן חדד
סטודנטית בתחום מלגות מצוינות
ירדן ביאליסטוק
מ"מ מרכז הערכת איכות והבטחתה

אגף התקצוב

יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
דפנה טיראן
מזכירה בכירה
אמיר גת
ממונה בכיר תחום הקצבות למחקר
יעל סימן טוב כהן
ממונה בכירה חברה, קהילה ומכינות
אריאל חנוכה
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
יואב טאובמן
ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
ניר פוש
ממונה תחום תקצוב מכללות
יוסי סבג
ממונה תחום תקצוב פיתוח פיזי
רות ארנברג
ממונה תחום מאקרו ומטה תקצוב
עירית כהן נזרי
מרכזת בכירה מאגרי מידע
נתן שי יהב
מרכז בכיר תחום תקצוב אוניברסיטאות
חני רובלין
מרכזת בתחום הקצבות למחקר
דועא כעביה
מרכזת חברה קהילה ומכינות
אורי זיו
מרכז בתחום חברה, קהילה ומכינות
יואל תבור
מרכז שכר סגל
מרים אייזנשטיין
מרכזת בתחום מקרו ותשתיות
רעות קרן
מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
וובה פרולוב
מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
שחף רחמים
מרכזת בתחום תקצוב מכללות

אסטרטגיה ובינלאומיות

ד"ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
קרן חרושצ'וב
מזכירה
מריסה גרוס ירם
ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
נעם עברי
מ"מ ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
שירה אפרת
ממונה תחום חדשנות בהוראה
נעמי שלום
מ"מ ממונה תחום מדיניות בינלאומיות וקשרי חוץ
דינה גלירו
מנהלת משרד ארסמוס+, ישראל
נעמה לוי
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
דניאל מילבאוור
מרכז תחום מחקר ואסטרטגיה
ירדן ג'בלון
סטודנטית בתחום סטודנטים בינלאומיים
אופיר אושפיז
סטודנט בתחום מדיניות בינלאומית וקשרי חוץ
מילנה סידון
מ"מ רכזת סטודנטים בינלאומיים

הלשכה המשפטית

עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
עו"ד נדב שמיר
סגן היועמ"ש
עו"ד חן אבישר
עו"ד בלשכה המשפטית
עו"ד עמרי גולן
עו"ד בלשכה המשפטית

דוברות והסברה

ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
מיכל פרי
מנהלת פניות ציבור וחופש המידע
שרית חיון
מנהלת תוכן אתר האינטרנט והניו מדיה של המל"ג
סוניה אולבובסקי
סטודנטית באגף דוברות והסברה

אגף מנהל ומשאבי אנוש

איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
שיר נווה
מזכירה בכירה
יונתן אבן-טוב
מנהל יחידת מנהל וכספים
עמית כהן
ממונה תפעול ולוגיסטיקה
לימור בן-עמי
ממונה בכירה משאבי אנוש והדרכה
ליאור שחר
ממונה בכיר מערכות מידע
אליז דולב
ממונה כספים
ליזי בן-דוד
ממונה חוזים והתקשרויות וממונה על מעמד האישה
טל כהן סרצ'י
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
פלורי מזרחי
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
יוסי לוי קמפוס
חשב שכר
יניב אבגי
מנהל רשת
מזל בן עזרא קוריאט
מנהלת חשבונות בכירה
עופרה בוינג'ו
מנהלת חשבונות בכירה
אבי פדידה
רכז אחזקה בכיר
ירון טובול
רכז תפעול בכיר
שירן אלקיים
מרכזת בכירה חוזים והתקשרויות
מרים שחר
מרכזת בתחום הכספים

חשבות ובקרה

רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
אופק כהן
מזכירה בכירה
רו"ח ג'ניה מיטניצקי
סגנית חשבת