לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל

מיכל נוימן
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
אסתי יעקב
רכזת בכירה לות"ת
נעה אטיאס
מנהלת לשכת המנכ"ל
לירון אבירם
מנהלת לשכת היו"ר
פרופ' אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג

האגף האקדמי ומזכירות המועצה

לירון איטח
מרכזת בתחום מדעי החברה והרב תחומי
יעלה אוחנה
סטודנטית עוזרת לסגן יו"ר מל"ג
תומר בר עוז
סטודנט באגף האקדמי
רונן קוטין
ממונה תחום חרדים
ד"ר שדאד אלח'דר
סטודנט
נועה זמר
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
מ"מ ממונה תחום מדעי החברה ורב-תחומי
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
ד"ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
אלי סמאי
מזכירה באגף האקדמי

האגף לתכנון ומידע

חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
אבנר גורדון
מרכז בתחום תכנון ומידע
ורה מקסיוטין
מרכזת בתחום תכנון ומידע
אופק כהן
מזכירה בכירה
מיכל אופיר
ממונה בתחום תכנון ומידע
ארי סטון
ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר

האגף להערכת איכות

פאר בריס ברנע
מרכזת בתחום הערכת איכות והבטחתה
ירדן ביאליסטוק
מ"מ מרכז הערכת איכות והבטחתה
חן חדד
סטודנטית בתחום מלגות מצוינות
ענבל חזקאל גורדון
מרכזת אדמיניסטרטיבית
תמר מעגן אפרתי
מרכזת בכירה
מריה לוינסון אור
ממונה בתחום הערכת איכות והבטחתה
ד"ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
סיגל מורדוך
ממונה בכירה-מחקר והערכת פרויקטים
משה אהרוני
ממונה בכיר, תחום מלגות הצטיינות

אגף התקצוב

שחף רחמים
מרכזת בתחום תקצוב מכללות
ניר פוש
ממונה תחום תקצוב מכללות
וובה פרולוב
מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מרים אייזנשטיין
מרכזת בתחום מקרו ותשתיות
רעות קרן
מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
רות ארנברג
ממונה תחום מאקרו ומטה תקצוב
אורי זיו
מרכז בתחום חברה, קהילה ומכינות
יואל תבור
מרכז שכר סגל
יוסי סבג
ממונה תחום תקצוב פיתוח פיזי
חני רובלין
מרכזת בתחום הקצבות למחקר
דפנה טיראן
מזכירה בכירה
אריאל חנוכה
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
נתן שי יהב
מרכז בכיר תחום תקצוב אוניברסיטאות
יואב טאובמן
ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
עירית כהן נזרי
מרכזת בכירה מאגרי מידע
דועא כעביה
מרכזת חברה קהילה ומכינות
יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
יעל סימן טוב כהן
ממונה בכירה חברה, קהילה ומכינות
אמיר גת
ממונה בכיר תחום הקצבות למחקר

אסטרטגיה ובינלאומיות

גבי אפל
ממונה מחקר ואסטרטגיה
מילנה סידון
מ"מ רכזת סטודנטים בינלאומיים
נעמה לוי
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
ירדן ג'בלון
סטודנטית בתחום סטודנטים בינלאומיים
אופיר אושפיז
סטודנט בתחום מדיניות בינלאומית וקשרי חוץ
דניאל מילבאוור
מרכז תחום מחקר ואסטרטגיה
עינב לבנה
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
ד"ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
נעמי שלום
מ"מ ממונה תחום מדיניות בינלאומיות וקשרי חוץ
שירה אפרת
ממונה תחום חדשנות בהוראה
קרן חרושצ'וב
מזכירה
מריסה גרוס ירם
ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים

הלשכה המשפטית

עו"ד נדב שמיר
סגן היועמ"ש
עו"ד עמרי גולן
עו"ד בלשכה המשפטית
עו"ד חן אבישר
עו"ד בלשכה המשפטית
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית

דוברות והסברה

סוניה אולבובסקי
סטודנטית באגף דוברות והסברה
שרית חיון
מנהלת תוכן אתר האינטרנט והניו מדיה של המל"ג
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
מיכל פרי
מנהלת פניות ציבור וחופש המידע
ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה

אגף מנהל ומשאבי אנוש

מתן נסימיאן
מרים שחר
מרכזת בתחום הכספים
עמית כהן
ממונה תפעול ולוגיסטיקה
ירון טובול
רכז תפעול בכיר
איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
פלורי מזרחי
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
טל כהן סרצ'י
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
יניב אבגי
מנהל רשת
אבי פדידה
רכז אחזקה בכיר
אליז דולב
ממונה כספים
מזל בן עזרא קוריאט
מנהלת חשבונות בכירה
ליזי בן-דוד
ממונה חוזים והתקשרויות וממונה על מעמד האישה
עופרה בוינג'ו
מנהלת חשבונות בכירה
שירן אלקיים
מרכזת בכירה חוזים והתקשרויות
יוסי לוי קמפוס
חשב שכר
שיר נווה
מזכירה בכירה
יונתן אבן-טוב
מנהל יחידת מנהל וכספים
ליאור שחר
ממונה בכיר מערכות מידע
לימור בן-עמי
ממונה בכירה משאבי אנוש והדרכה

חשבות ובקרה

אלקסיה שון
אופק כהן
מזכירה בכירה
רו"ח ג'ניה מיטניצקי
סגנית חשבת
רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה