לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל

פרופ’ יפה זילברשץ
יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב
פרופ’ אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג
מתניהו אנגלמן
מנכ"ל מל"ג-ות"ת
נמרה גורן-אמיתי
יועצת ליו"ר ות"ת
סיגל מורדוך
יועצת לסיו"ר המל"ג
אסתי יעקב
רכזת בכירה לות"ת
לירון אבירם
מנהלת לשכת היו"ר
נעה אטיאס
מנהלת לשכת המנכ"ל

האגף האקדמי ומזכירות המועצה

מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג  
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אילנה סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד”ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
דבורה קליין
מרכזת בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מתן טולדנו
סטודנט, תחום רוח, חינוך ואמנויות
מרב אברהמי
ממונה תחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
ג’סיקה סטרווייס
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
מוניקה שמילוביץ אופנר
ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי
שרי אנגלנדר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
מיכל שיירי
סטודנטית בתחום מדעי החברה והרב תחומי
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
נועה זמר
מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
ורה מקסיוטין
מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי

האגף לתכנון ומדיניות

מרב שביב
סמנכ"ל תכנון ומדיניות  
אופק כהן
מזכירה בכירה
חוה קליין-אבישי
ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
ארי סטון
ממונה תכנון כלכלי
מיכל אופיר
מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
אפרת תירם
מרכזת בכירה מו"פ ותפוקות סגל

האגף להערכת איכות

ד”ר ורדה בן שאול
יעל אלובחר, מרכזת אדמינסטרטיבית
אלכסנדרה בוסלוביץ ביליק
מרכזת בכירה
מריה לוינסון אור
מרכזת בכירה
דניאלה סנדלר
מרכזת בכירה
תמר מעגן אפרתי
מרכזת בכירה
ענבל חזקל גורדון
מרכזת
רחל טמסה
סטודנטית
מאי אליעזר
סטודנטית

אגף התקצוב

שירה נבון
סמנכ”ל תקצוב
דפנה טיראן
מזכירה בכירה וממונה על מעמד האישה
משה אהרוני
ממונה בכיר, תחום מלגות הצטיינות
אמיר גת
ממונה בכיר תחום הקצבות למחקר
יעל סימן טוב כהן
ממונה בכירה חברה, קהילה ומכינות
אריאל חנוכה
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
אפרת זהב
ממונה בתחום תקצוב מכללות
יותם בן שטרית
ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
שירן פדידה פוטרוך
מרכזת בכירה תחום תקצוב אוניברסיטאות
ארן זינר
מרכז בכיר בתחום חברה, קהילה ומכינות
אפרת פריזיאן
מרכזת מאקרו ותשתיות
עירית כהן נזרי
מרכזת בכירה מאגרי מידע
נינה אוסטרוז’קו
מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
יואב טאובמן
ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
נתן שי יהב
מרכז בכיר תחום תקצוב אוניברסיטאות
טל גרנות
מרכז תחום תקצוב מכללות
חני רובלין
מרכזת תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
יוסי סבג
מרכז חברה קהילה ומכינות
דניאל איטח
מרכז שכר הסגל
לובנא סעדי
סטודנטית

אסטרטגיה ובינלאומיות

ד”ר נעמי בק
ממונה למחקר ואסטרטגיה
אמה אפטרמן
ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
קרן חרושצ’וב
מזכירה
מריסה גרוס ירם
ממונה סטודנטים בינלאומיים
קתרין תריה
ממונה משרד ארסמוס
עינב לבנה
מרכזת ארסמוס ישראל
שירה אפרת
רכזת מחקר ואסטרטגיה
דינה גלירו
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
נעמי שלום
מרכזת סטודנטים בינלאומיים
דניאל מילבאוור
מרכז מחקר ואסטרטגיה

הלשכה המשפטית

עו”ד יעל טור כספא
יועצת משפטית
ענבל גרשון
מזכירה בכירה
עו”ד נדב שמיר
סגן היועמ"ש
עו”ד חן אבישר
עו"ד בלשכה המשפטית
עו”ד עמרי גולן
עו"ד בלשכה המשפטית

דוברות והסברה

תומר ולמר
דובר המועצה להשכלה גבוהה
מיכל פרי
מנהלת פניות ציבור וחופש המידע
שרית חיון
מנהלת תוכן אתר האינטרנט והניו מדיה של המל"ג

אגף מנהל ומשאבי אנוש

דנה אהרון
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
שיר נווה
מזכירה בכירה
יונתן אבן-טוב
מנהל יחידת מנהל וכספים
לימור בן-עמי
ממונה בכירה משאבי אנוש והדרכה
ליאור שחר
ממונה בכיר מערכות מידע
טל כהן סרצ’י
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
פלורי מזרחי
מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
אורלי עגמי
חשבת שכר
יניב אבגי
מנהל רשת
אליז דולב
מנהלת כספים בכירה
מזל בן עזרא קוריאט
מנהלת חשבונות בכירה
עופרה בוינג’ו
מנהלת חשבונות בכירה
יצחק חנוכה
מנהל משק ואחראי על הבטחון
אבי פדידה
אחראי אחזקה בכיר
שירן אלקיים
מרכזת בכירה חוזים והתקשרויות
ליזי בן-דוד
מנהלת חוזים והתקשרויות
מוטי זכריה
מרכז יישומי מחשוב
כרמלה סלמן
עובדת משק

חשבות ובקרה

רו”ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
רו”ח ג’ניה מיטניצקי
סגנית חשבת
ענבל גרשון
מזכירה בכירה