ראשי האגפים המקצועיים
ד"ר ורדה בן שאול
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
מרב אברהמי
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
נעמי בק (PhD)
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
סיגל מורדוך
מ"מ סמנכ"ל הבטחת איכות ומגוון
איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
ערן בר עוז
ראש מערך דוברות וקשרי ממשל
רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית