ראשי האגפים המקצועיים
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג  
שירה נבון
סמנכ”ל תקצוב
מרב שביב
סמנכ"ל תכנון ומדיניות  
ד”ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
ד”ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
תומר ולמר
דובר המועצה להשכלה גבוהה
רו”ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
עו”ד יעל טור כספא
יועצת משפטית