ראשי האגפים המקצועיים
מיכל נוימן
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
ד"ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
ד"ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה
רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית