ראשי האגפים המקצועיים
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג  
מרב אברהמי
ממונה תחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
ד"ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
ד"ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה
רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית