ראשי האגפים המקצועיים
מיכל נוימן
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
ד"ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
ד"ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה