ראשי האגפים המקצועיים
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג  
שירה נבון
סמנכ”ל תקצוב
ד”ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
ד”ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה
רו”ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
עו”ד יעל טור כספא
יועצת משפטית