12/03/2020

התמודדות עם משבר נגיף הקורונה

לאור ההנחיות החדשות של משרד הבריאות לא תתאפשר הוראה פרונטלית במוסדות להשכלה גבוהה, לכן הלמידה הופכת להיות מקוונת בלבד, בנוסף - לא תתקיימנה בחינות הדורשות נוכחות בקבוצה.
הקמפוסים יישארו פתוחים לצורכי מנהלה ומחקר בלבד וכן תתאפשר הדרכה אישית בקבוצה של עד 5 אנשים.
המוסדות יעדכנו את הסטודנטים בהיערכות.