מלגות אלון

מטרות:  תכנית זו מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה. האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות-סגל תלת-שנתיות של שלוש שנים אקדמיות.

גובה המלגה: כ- 300,000 ₪ בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר).

בנוסף מוענק למלגאים בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף ש”ח לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 ש”ח לתחומים העיוניים.

מס’ המלגות: מידי שנה מעניקה הות”ת 25 מלגות אלון למלגאים מהתחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים , מדעים מדוייקים +הנדסה.

חברי הוועדה לפי תחומים:
פרופ’ יהודית גלעזר – יו”ר

פרופ‘ נירית דודוביץ

פרופ‘ טאלב מוקארי

פרופ‘ נרי מרחב

פרופ‘ אהוד נקר

פרופ‘ שרית קראוספרופ’ חיה קלכהיים – יו”ר

פרופ’ גיל אסט

פרופ’ מיכאל גליקמן

פרופ’ אברהם זיסויין

פרופ’ מאיה שולדינגרפרופ’ יוסי שיין – יו”ר

פרופ‘ ליאת איילון

פרופ’ תמר רות הורוביץ

פרופ‘ אריאל כנפו

פרופ’ טליה פישר

פרופ’ אורית קידר

פרופ’ יאיר זקוביץ – יו”ר

פרופ’ אלה בלפר

פרופ’ רוני הנקין-רויטפרב

פרופ’ מוסטפא כבהא

פרופ’ רותם קובנר

פרופ’ ישי רוזן-צבי

פרופ’ זיוה שמיר