מלגות אלון

מטרות: תכנית זו מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה. האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות-סגל תלת-שנתיות של שלוש שנים אקדמיות.

גובה המלגה: כ- 300,000 ₪ בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר).

בנוסף מוענק למלגאים בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף ש”ח לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 ש”ח לתחומים העיוניים.

מס’ המלגות: מידי שנה מעניקה הות”ת 25 מלגות אלון למלגאים מהתחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים , מדעים מדוייקים +הנדסה.

תקנון מלגות אלון תשפא

חברי הוועדה לפי תחומים:

תחום המדעים המדויקים וההנדסה


פרופ' יהודית גלעזר – יו"ר
פרופ‘ נירית דודוביץ
פרופ‘ טאלב מוקארי
פרופ‘ נרי מרחב
פרופ‘ אהוד נקר
פרופ‘ שרית קראוס

תחום מדעי החיים והרפואה

פרופ' חיה קלכהיים – יו"ר
פרופ' גיל אסט
פרופ' מיכאל גליקמן
פרופ' אברהם זיסויין
פרופ' מאיה שולדינגר

מדעי החברה

פרופ' שיין יוסי – יו"ר
פרופ' ליאת איילון
פרופ' תמר רות הורוביץ
פרופ' אריאל כנפו
פרופ' טליה פישר
פרופ' אורית קידר

תחום מדעי הרוח

פרופ' זקוביץ יאיר – יו"ר
פרופ' בלפר אלה
פרופ' הנקין-רויטפרב רוני
פרופ' כבהא מוסטפא
פרופ רוזן-צבי ישי
פרופ' קובנר רותם
פרופ' שמיר זיוה