09/11/2022

טקס הענקת מלגות אלון ומעוף של מל"ג/ות"ת לשנה"ל תשפ"ג

הערב התקיים טקס הענקת מלגות אלון ומעוף של מל"ג ות"ת לשנת תשפ"ג, בהשתתפות יו"ר הות"ת פרופ' יוסי מקורי, סיו"ר המל"ג פרופ' עידית תשובה, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת ד"ר ורדה בן שאול, נציגי המוסדות וכמובן הזוכים ובני משפחותיהם.

מלגות אלון ומעוף הנן מלגות יוקרתיות וותיקות לקליטת סגל מצטיין במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

פרופ' יוסי מקורי יו"ר ות"ת: "מלגות אלון ומעוף הן אבן דרך משמעותית עבור החוקרים והחוקרות בשל ההכרה בהצטיינותם כמדענים צעירים במגוון תחומי מחקר, והשתלבותם באוניברסיטאות המחקר המובילות של ישראל.
אני שמח על תמיכתה המכובדת של ות"ת בפועלם של חוקרים אלו, ושולח את ברכתי בשמי ובשם צוות מל"ג - ות"ת על ההישגים האקדמיים יוצאי הדופן שהביאו אותם לזכייה זאת.
איחוליי להמשך הצלחה בדרכם האקדמית. אני סמוך ובטוח כי הם יעשו חיל בחקר התחומים השונים ויתרמו לקהילה המדעית בישראל ובעולם."

תכנית מלגות אלון מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה. בכל שנה מוענקות עד 25 מלגות לחוקרים מצטיינים ממגוון תחומי מחקר: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים ומדעים מדויקים והנדסה. האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

במסגרת תכנית מלגות מעוף מוענקות מדי שנה עד 6 מלגות למדענים צעירים מצטיינים בני החברה הערבית, העוסקים במגוון תחומי מחקר ומטרתן לאפשר לזוכים להיקלט כחברי סגל במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י ות”ת  אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות. המוסדות מתחייבים לקלוט את המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

 שתי תכניות מלגות אלה הן תלת-שנתיות, למשך שלוש שנים אקדמיות וגובהן כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי. בנוסף מוענק למלגאים מענק מחקר חד פעמי

 

טקס שנתי להענקת מלגות אלון ומעוף על ידי sarit hayon