09/07/2019

לראשונה: תואר ראשון בלימודי הייטק

  • מל"ג אישרה במהלך השנה החולפת מודל של תואר אקדמי חדש שמכשיר סטודנטים לתעשיית ההיי-טק במטרה להגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים במדעי החברה והרוח המשתלבים במסלולי ההייטק.
  • המסלול הראשון צפוי להיפתח בשנת הלימודים הקרובה במסגרת תכנית הלימודים החדשה של אוניברסיטת תל אביב 'מדעים להיי-טק'.
  • בשנים הקרובות מוסדות נוספים צפויים לפתוח מסלולי לימודי דומים.

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זליברשץ: "התואר החדש בלימודי הייטק יאפשר לסטודנטים רבים מתחומי מדעי הרוח והחברה או מהמדעים המדייקים לשלב הכשרה מקצועית גם בתעשיית ההייטק. ועדה מקצועית של המל"ג בחנה את צרכי התעשייה וקבעה את המתווה לתואר תוך הקפדה על איכות הוראה והלמידה. מהלך זה מתווסף לצעדים נוספים אחרים שתכליתם הגדלה משמעותית של מספר הסטודנטים במקצועות ההייטק. פתיחת מסלולי הלימוד החדשים לצד התמריצים הכספיים, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשנה, מאפשרים למוסדות האקדמיים לקלוט סטודנטים רבים יותר ולהרחיב בצורה משמעותית את כוח האדם בתעשיית ההייטק".

מל"ג אישרה במהלך השנה החולפת תואר ראשון חדש (בהיקף של 60 נ"ז) אשר במסגרתו הסטודנטים יקבלו הכשרה ממוקדת לתעשיית ההייטק. המודל החדש  צפוי להגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים מתחומים שונים כגון מדעי החברה, מדעי הרוח ומדעים מדויקים, המשתלבים במסלולי ההייטק, וניתן יהיה לשלב אותו עם לימודים מדיסציפלינה אחרת (במסגרת תואר דו-חוגי), או כמסלול נפרד הנלמד לצד תואר שונה או לאחר סיומו.

  • דוגמא: סטודנטים יוכלו לשלב לימודי מדעי החברה/הרוח עם מודל ההכשרה החדש כמסלול דו-חוגי, או במקביל ללימודים לתואר אחר (למשל לימודי משפטים) או כשהשלמת לימודים לאחר קבלת תואר אקדמי אחר (לדוג' סטודנט שסיים לימודי משפטים ובוחר להוסיף הכשרה בהייטק).

במסגרת המודל החדש, ועדה מקצועית מטעם מל"ג בחנה בקפידה את ההכשרה הדרושה והגדירה את ליבת הידע הנדרשת (בהיקף של 60 נ"ז) לעיסוק במקצועות ההייטק: בסיס מתמטי של 20 נ"ז, מקצועות ליבה במדעי המחשב 25 – 30 נ"ז וקורסי בחירה בתחומים רלבנטיים לתעשייה 10 -15 נ"ז. (ראה פירוט)

יודגש כי המודל אושר תוך הקפדה על איכות הוראה והלמידה.

  • במהלך השנה הות"ת הוציאה קול קורא בנושא לאוניברסיטאות. המסלול הראשון צפוי להיפתח באוניברסיטת תל אביב כבר בשנת הלימודים הקרובה, תש"פ. בשנים הקרובות מוסדות נוספים צפויים לפתוח מסלולי לימודי דומים.

מוסדות אקדמיים אשר יקלטו סטודנטים למסלולי הייטק אשר ייבנו על פי כללי המודל החדש, ובכלל זה התכנית 'מדעים להייטק' של אוניברסיטת תל אביב, יזכו לתקצוב מוגדל בסך של לפחות 64 אלפי ₪. למוסדות האקדמיים,

תמרוץ מוגדל למוסדות שיקלטו סטודנטים למודל החדש ללימודי הייטקעל פי החלטת ות"ת מוסדות אקדמיים אשר יקלטו סטודנטים למסלולי הייטק אשר ייבנו על פי כללי המודל החדש, יזכו לתקציב בסך של לפחות 64 אלף שקלים בשנה עבור כל סטודנט הלומד בתכנית. 

תעריף ההוראה הממוצע הקיים במסלולי הייטק עומד על 45 אלף שקלים בשנה.

 

מתווה ללימודי הייטק

הוועדה המקצועית של מל"ג הורכבה מאנשי אקדמיה בתחום מקצועות הייטק ומאנשי תעשיית ההייטק, ובחנה את צרכי התעשייה ואת ההכשרה האקדמית באוניברסיטאות. הוועדה המליצה על מתווה ללימודי הייטק בהיקף של 60 נ"ז עבור סטודנטים או בוגרים מתחומי ידע אחרים, במסגרת "חוג לאחר תואר", אותו ניתן ללמוד לצד תואר דיסציפלינארי אחר או לאחריו.

 

להלן רשימת הקורסים המחויבים להפעלת החוג:

  • בסיס מתמטי (20 נ"ז):

א. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

ב. אלגברה לינארית

ג. לוגיקה ותורת הקבוצות

ד. הסתברות וסטטיסטיקה

  • ליבה (25-30 נ"ז):

א.   מבוא למדעי המחשב

ב.   אלגוריתמים

ג.   מבני נתונים

ד.   תכנות מונחה-עצמים

ה.   מעבד(ו)ת תכנות

ו.    (מבוא ל)הנדסת תוכנה

ז.    מדעי הנתונים (Data Sciences)

  • הרחבות (10-15 נ"ז) – 3-5 קורסים מתוך נושאים כדוגמת הנושאים הבאים:

א.   מסדי נתונים

ב.   כריית נתונים

ג.    מערכות מידע

ד.   תכנות פונקציונלי

ה.   רשתות תקשורת

ו.   מערכות הפעלה

ז.   ממשקי משתמש

ח.   קריפטוגרפיה ואבטחת מידע

ט.   בינה מלאכותית

י.    תכנות מונחה בדיקות

יא.  מעבדה מתקדמת / פרוייקט גמר