10/10/2018

מהפכת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

לכתבות נוספות בנושא החברה הערבית

 

  • תוך עשור מספר הסטודנטים הערבים הוכפל מ- 22,543 (תשס”ח) ל- 48,627 (תשע”ח)
  • מל”ג השיגה את היעדים שנקבע לשנת 2022:
  • תואר ראשון – גידול של 82% במספר הסטודנטים
  • תואר שני – גידול של 228% במספר הסטודנטים
  • תואר שלישי – גידול של 114%

 

 

 

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “מהפכת שילובם של הסטודנטים הערבים באקדמיה היא בשורה גדולה למדינת ישראל בכלל ולחברה הערבית בפרט. בזכות תכנית הוליסטית רחבת היקף, ליווי אישי והכוונה החל משלב התיכון ועד לתארים המתקדמים, ובזכות השקעה גדולה של משאבים הצלחנו לפתוח את שערי ההשכלה הגבוהה לסטודנטים הערבים ולהסיר חסמים של עשרות שנים. האקדמיה הינה מפתח לצמצום פערים ולמוביליות חברתית, לתעסוקה ולהשתלבות בחברה הישראלית”.

 

סגן יו”ר המל”ג פרופ’ אדו פרלמן: “שילובה של החברה הערבית באקדמיה היא משימה לאומית והנתונים החדשים מלמדים שעמדנו במשימה. סטודנטים מהחברה הערבית לומדים היום בכל הקמפוסים בישראל, באוניברסיטאות ובמכללות, ותפקידנו לדאוג להשתלבותם בתחומים מבוקשים במשק”.

 

הישג מרשים למערכת ההשכלה הגבוהה בכלל ולחברה הערבית בפרט – בתכנית הרב שנתית החדשה, תשע”ז-תשפ”ב, נקבעו יעדים להגדלת ייצוג החברה הערבית בהשכלה הגבוהה לשנת 2022. היעד נגזר בהלימה לחלקם באוכלוסייה.

  • תואר ראשון – היעד 17% (היעד הושג)
  • תואר שני – היעד 12% (בפועל – 14% – מעל ליעד שנקבע)
  • תואר שלישי – היעד 7% (קרוב לשיעור בפועל – 6.7%)

 

מהנתונים עולה כי בשנת תשס”ח (2008) למדו בישראל 22,543 סטודנטים ערבים לכלל התארים. בזכות המעטפת הרחבה שניתנה לסטודנטים, הוכפל מספרם תוך עשור, כך שבתשע”ח למדו בישראל 48,627 סטודנטים ערבים. הגידולים החדים הביאו לכך שהמל”ג עמדה במרבית היעדים שהציבה להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית כבר בשנה הנוכחית – 3 שנים מוקדם יותר מהתכנון המקורי.

 

על פי הנתונים בשנת תשס”ח, מספר של הסטודנטים הערבים לתואר ראשון היה 21,534 בלבד, והם היוו בסך הכל כ- 10% מהסטודנטים לתואר ראשון בישראל. כעבור עשר שנים, בתשע”ח, למדו בישראל 39,160 סטודנטים ערבים לתואר ראשון, אשר היוו 17% מסך כלל הסטודנטים לתואר ראשון.

בתואר השני חל בעשור האחרון גידול של 228% במספר הסטודנטים הערבים. בתשס”ח למדו בישראל רק 2,654 סטודנטים ערבים, שהיוו 6% בלבד מסך הסטודנטים לתואר שני בישראל. בתשע”ח גדל מספרם ל- 8,708 סטודנטים, אשר מהווים 14% מסך הסטודנטים לתואר שני בישראל. בשנים אלו חל גם גידול משמעותי של כ-115% גם בקרב הלומדים לתואר שלישי, כך שבשנת תשע”ח למדו בישראל 759 סטודנטים ערבים לדוקטורט לעומת 349 סטודנטים בלבד, בשנת תשס”ח.

 

בהקשר זה חשוב לציין את העלייה המשמעותית שחלה בהשתתפותן של הנשים הערביות בלימודים באוניברסיטאות. אם בתחילת שנות ה-90 היוו הנשים הערביות רק כ-40% מבין הסטודנטים הערבים שלמדו לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות, הרי שבתשע”ח היה חלקן בקרב הלומדים כשני שליש, לעומת כמחצית בקרב האוכלוסייה היהודית.

 

  • תכנית הוליסטית לשילוב הסטודנטים הערבים בהשכלה הגבוהה:

במסגרת התכנית הרב שנתית, ות”ת מפעילה תכנית הוליסטית, המתחילה כבר בשלב לימודי התיכון עם “תכנית רואד” שמופעלת כיום בכ – 45 אשכולות של ישובים ומעניקה חשיפה, מידע, ייעוץ והכוון לאקדמיה וכן תמיכות בקורסים רלוונטיים (כגון: פסיכומטרי), סיורים לאקדמיה, יריד השכלה גבוהה בשיתוף עם המוסדות בתוך הישובים.

זאת ועוד, במסגרת לימודי המכינות הקדם אקדמיות והתואר הראשון מופעלות תכניות תמיכה ייעודיות עבור החברה הערבית הכוללות תגבורים בשפה (עברית ואנגלית) וכן תמיכות אקדמיות, כלכליות וחברתיות. הוקמו מרכזי קריירה ייעודיים עבור החברה הערבית במוסדות ומוענקת מלגת ‘אירתקא’ ל-800 סטודנטים בכל מחזור. הסטודנטים נבחרים על בסיס מצב סוציו אקונומי ותחומי לימוד מועדפים. המלגה מלווה את הסטודנטים לכל אורך התואר. ות”ת תומכת גם בעידוד מצוינות ומעניקה מלגות הצטיינות לתארים מתקדמים בקרב החברה הערבית, לרבות בתואר השני, בתואר השלישי ובפוסט דוקטורט וכן תומכת בקליטת אנשי סגל אקדמי מצטיין מקרב החברה הערבית.

 

טבלה – מספר הסטודנטים הערבים בראייה רב שנתית

תואר ראשון תואר שני תואר שלישי סה”כ
תשס”ז        19,761         2,421            349        22,531
תשס”ח        21,534         2,654            355        24,543
תשס”ט        21,142         2,855            380        24,377
תש”ע        22,268         3,270            413        25,951
תשע”א        24,346         4,243            457        29,046
תשע”ב        25,843         4,847            467        31,157
תשע”ג        28,481         5,233            511        34,225
תשע”ד        30,969         5,692            556        37,217
תשע”ה        33,571         6,165            615        40,351
תשע”ו        35,963         6,929            624        43,516
תשע”ז        37,441         8,197            694        46,332
תשע”ח        39,160         8,708            759        48,627