חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

חוק זה קובע, בין היתר, כי סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:

  • פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים;
  • שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים;

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018