מכינות קדם אקדמיות

המכינות הקדם אקדמיות מהוות גשר להשכלה גבוהה לצעירים אשר מעוניינים בהכנה מיטבית לאקדמיה, בין היתר בכדי לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי התואר הראשון בתחום אותו הם מעוניינים ללמוד. מערך המכינות עבר בשנה"ל תשע"ז לאחריות המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת רפורמה תכנונית, תקציבית וטרום אקדמית.

הפעילות במכינות הקדם אקדמיות מתקיימת במסגרת שלושה מסלולים מרכזיים – מסלול ייעודי, מסלול קדם-ייעודי ומסלול בגרותי.

תלמידים, הלומדים במכינות שבמוסדות בתקצוב המדינה, והעומדים במבחנים סוציו אקונומיים שעורך מוסד הלימודים, זכאים לפטור משכ"ל.

מסלול ייעודי:

מסלול המכין את הסטודנט לקראת לימודים אקדמיים בתחום מסוים. משך הלימודים במסלול זה הינו עד שנה אחת. במקרים מיוחדים תיבחן, באופן פרטני, הארכת משך הלימודים במסלול למועמדים בעלי לקויות למידה או מאפיינים ייחודיים.

המסלול הייעודי יכין סטודנטים בשני תחומים: האחד במדעי הרוח והחברה והשני במדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה (יכול להתפצל לשני מסלולים, מסלול במדעי החיים ומסלול במדעים מדויקים והנדסה).

מסלול קדם-ייעודי:

מסלול הנמשך שלושה חודשים שבמהלכם ניתנת לסטודנטים הכנה לקראת הלימודים במסלול הייעודי. מסלול זה מיועד לתלמידים שאינם יכולים להתקבל למסלול הייעודי עקב אי עמידה בתנאי הסף.

מסלול בגרותי:

מסלול המיועד לסטודנטים המבקשים להשלים תעודת בגרות, בפרט לקראת המשך לימודים במוסדות השכלה גבוהה. משך הלימודים במסלול זה הינו עד שנתיים. היקף שעות הלימוד השנתיות המוקצה לכל מקצוע בגרות תלוי במקצוע הנלמד וברמה הנלמדת, על פי דרישת משרד החינוך. הסטודנטים במסלול יידרשו להיבחן בבחינות הבגרות הרגילות של משרד החינוך לצורך קבלת תעודת בגרות. המקצועות שאותם ילמד הסטודנט ייקבעו על ידי המכינה בהתאם לרמתו ולמקצועות החסרים לו לשם זכאות לבגרות, ובהתאם לתחום האקדמי אליו הוא מייעד את עצמו.

לרשימת המכינות