מלגות לסטודנטים

 


מפעל החונכות פר”ח (פרויקט חונכות) הוקם בשנת 1973. במסגרת הפרויקט משמשים סטודנטים מתנדבים חונכים לילדים בגילאי בית הספר תמורת מלגה. על הסטודנט להקדיש בדרך כלל ארבע שעות חונכות בשבוע בשתי פגישות בנות שעתיים כל אחת.


פר”ח פועל בכל המוסדות להשכלה גבוהה אשר קיבלו היתר או הכרה מהמל”ג, לרבות המכללות שאינן נתמכות מתקציב המדינה.


בשנת הלימודים תשע”ח, בהתאם להחלטת הנהלת פר”ח, תוקצבו– 19,870 מלגות פר”ח, ות”ת העניקה 16,706 מלגות ואת היתר העניקו משרד החינוך (באמצעות ות"ת), משרד הכלכלה ומקורות אחרים. עלות כוללת לחונך הסתכמה בכ-6.5 אלפי ₪.


בעקבות החלטת ממשלה החל משנה”ל תשע”ז תגדל התוספת לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה בשנה העוקבת לכ-2,600 ש”ח.


במהלך תשע”ח בחנה הנהלת פר”ח מודלים שונים להפעלת התכנית במטרה ליצור הבנה מעמיקה ורחבה של החונכות. לפיכך הוחלט לבחון מודל על פיו החונכות תכלול מרכיב הדרכתי של כ 20 שעות בשנה (וכ 100 שעות חונכות), אשר יעלה את המודעות של הסטודנטים לסוגיות חינוכיות וחברתיות הרווחות בקהילה ובמדינה. בנוסף תשונה מתכונת הליווי לחונכי פר”ח מליווי אישי לליווי קבוצתי, אשר תאפשר ליצור קהילת חונכים רפלקטיבית ולומדת.


בתשע”ט יופעל פיילוט של מודל ההפעלה באחת ממינהלות פר”ח במטרה לפעיל את המודל באופן מלא החל מתש"פ.


ניתן להגיש מועמדות לפר”ח באמצעות אתר האינטרנט, למידע נוסףמלגת מיל-go! של המועצה להשכלה גבוהה מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון ובמכינות הקדם אקדמיות על בסיס קריטריונים סוציואקונומיים.


בשנת הלימודים תשפ"ג תתופעל המלגה ע"י פר"ח/מכון דוידסון. 


ההרשמה למלגה נפתחה בתאריך 23/1/2023 באתר https://www.cua.org.il/


ניתן לקבל מידע מפורט אודות הקריטריונים ולהגיש בקשה באתר.


לשאלות ובירורים יש לפנות לדוא"ל milgo@taldor.co.il


או למוקד הטלפוני 03-9298705 בשעות הפעילות:


ימים –  א' וה': 08:00-17:00


ב'-ד': 14:00-20:00אתר התכנית


תנאי הזכאות לשנת תשע"ט בתכנית המלגות "אירתקא" לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית


רקע כללי


מלגת "אירתקא" הינה מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הלומדים מקצועות מועדפים במשק*.


מטרת התכנית הינה להגדיל את היקף הסטודנטים בני מיעוטים לתואר ראשון ב"מקצועות מועדפים" וכן, לתת הזדמנות לבעלי פוטנציאל ומוטיבציה אשר מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך, להשתלב באקדמיה.


*מקצועות מועדפים במשק – תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ואשר הביקוש אליהם באופן יחסי, פחות פופולארי בקרב הסטודנטים הערבים.


 


הרעיון המרכזי


 הרחבת השתתפותה של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה תעצים את מעמדה הכלכלי חברתי בחברה הישראלית ותתרום רבות למדינת ישראל.


במסגרת גיבוש התוכנית זוהה הצורך למתן סיוע כלכלי לסטודנטים ערבים משני טעמים עיקריים, האחד, בהתאם לנתונים הסטטיסטיים – הסטודנט הערבי מגיע מרקע סוציואקונומי נמוך בממוצע מהסטודנט היהודי. השני, היצע המלגות והצעות העבודה העומד לרשותו של הסטודנט הערבי נמוך משמעותית מההיצע שעומד בפני סטודנט יהודי (בין השאר בשל מתן העדיפות ליוצאי צבא).

לאור זאת, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת קרן מלגות ייחודית לסטודנטים לתואר ראשון במגזר הערבי.


מטרה נוספת של הקרן הינה שבתמורה למלגה הסטודנטים ידרשו להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית (ובפרויקטים נוספים). באמצעות ה"מודלינג" בני הנוער ישאפו להגיע גם הם ללימודים אקדמיים.


ועדת ההיגוי של קרן המלגות – "אירתיקא", הסמיכה את פרח לבצע את הענקת המלגות לזכאים בכפוף לביצוע פעילות התנדבותית.


המלגה היא בת 10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר.


התנאים לקבלת המלגה  • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

  • הסטודנט רשום במוסד מוכר להשכלה גבוהה

  • הסטודנט רשום לשנת לימודיו הראשונה ללימודי התואר הראשון כסטודנט מן המניין

  • תכנית הלימודים של הסטודנט הינה בהיקף של לפחות 12 שעות שבועיות

  • הכשרה והתנדבות בקהילה במשך 40 שעות (שנה א')

  • התנדבות 80 שעות (שנים ב' ג' וד')


הרכב הציון הסופי ודירוג תחומי הלימוד


הדירוג לקבלת המלגה ישכלל את דירוג תחום הלימודים של המועמד ומצבו הסוציואקונומי, לפי החלוקה הבאה:


60% עבור מצב סוציואקונומי ו- 40% עבור תחום הלימוד.להלן מספר מקורות, בהם ניתן למצוא מידע אודות אפשרויות שונות לקבלת מלגות וסיוע לסטודנטים:


דיקאנט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים במוסד הם מקורות בהם ניתן לקבל מידע אודות קרנות סיוע ואפשרויות נוספות של סיוע כלכלי בהן ניתן להיעזר במהלך תקופת הלימודים. בנוסף, לגופים אלה אפשרות לסייע, במקרים מסוימים, גם במלגות לזכאים, שמקורן בקרנות פנימיות של המוסד. פרטים מדויקים יותר ניתן לקבל, כאמור, בדיקאנט הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים במוסד.


מלגות של התאחדות הסטודנטים –  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מפעילה מלגות על בסיס מעורבות חברתית בלבד, מלגות אלו אינן מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי, למידע נוסף באתר התאחדות הסטודנטים.


מלגות, מענקים והלוואות ללימודים באקדמיה דרך משרד החינוך למידע נוסף באתר משרד החינוך.


 


באיסוף המידע בנוגע למקורות הסיוע שלעיל, כדאי להתחיל עוד טרם תחילת שנת הלימודים. כמו-כן מומלץ לשים לב למועדי הגשת הבקשות למלגה אצל הגופים השונים. מועדים אלה יכולים להשתנות מגוף לגוף.