קרן המלגות לחברה הערבית – "אירתקא"

מל”ג מעודדת סטודנטים ערבים ללמוד היי-טק, פסיכולוגיה, מוסיקה ואומנויות

אתר התכנית

תנאי הזכאות לשנת תשע"ט בתכנית המלגות "אירתקא" לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית


מלגת "אירתקא" הינה מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הלומדים מקצועות מועדפים במשק*.


מטרת התכנית הינה להגדיל את היקף הסטודנטים בני מיעוטים לתואר ראשון ב"מקצועות מועדפים" וכן, לתת הזדמנות לבעלי פוטנציאל ומוטיבציה אשר מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך, להשתלב באקדמיה.


*מקצועות מועדפים במשק – תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ואשר הביקוש אליהם באופן יחסי, פחות פופולארי בקרב הסטודנטים הערבים.


  הרחבת השתתפותה של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה תעצים את מעמדה הכלכלי חברתי בחברה הישראלית ותתרום רבות למדינת ישראל.


במסגרת גיבוש התוכנית זוהה הצורך למתן סיוע כלכלי לסטודנטים ערבים משני טעמים עיקריים, האחד, בהתאם לנתונים הסטטיסטיים – הסטודנט הערבי מגיע מרקע סוציואקונומי נמוך בממוצע מהסטודנט היהודי. השני, היצע המלגות והצעות העבודה העומד לרשותו של הסטודנט הערבי נמוך משמעותית מההיצע שעומד בפני סטודנט יהודי (בין השאר בשל מתן העדיפות ליוצאי צבא).

לאור זאת, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת קרן מלגות ייחודית לסטודנטים לתואר ראשון במגזר הערבי.


מטרה נוספת של הקרן הינה שבתמורה למלגה הסטודנטים ידרשו להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית (ובפרויקטים נוספים). באמצעות ה"מודלינג" בני הנוער ישאפו להגיע גם הם ללימודים אקדמיים.


ועדת ההיגוי של קרן המלגות – "אירתיקא", הסמיכה את פרח לבצע את הענקת המלגות לזכאים בכפוף לביצוע פעילות התנדבותית.


המלגה היא בת 10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר.
  • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

  • הסטודנט רשום במוסד מוכר להשכלה גבוהה

  • הסטודנט רשום לשנת לימודיו הראשונה ללימודי התואר הראשון כסטודנט מן המניין

  • תכנית הלימודים של הסטודנט הינה בהיקף של לפחות 12 שעות שבועיות

  • הכשרה והתנדבות בקהילה במשך 40 שעות (שנה א')

  • התנדבות 80 שעות (שנים ב' ג' וד')הדירוג לקבלת המלגה ישכלל את דירוג תחום הלימודים של המועמד ומצבו הסוציואקונומי, לפי החלוקה הבאה:


60% עבור מצב סוציואקונומי ו- 40% עבור תחום הלימוד.


 דרג א'

מוסיקה, אמנות ועיצוב, תואר אקדמי בהוראת המדעים, כלכלה, פסיכולוגיה, מתמטיקה, מדעי טבע פיסיקליים, כימיה, חקלאות, הנדסה, מדעי המחשב, רפואה וטרינרית, הפרעות בתקשורת (עלה מדרג ב'), עבודה סוציאלית (עלה מדרג ב'), פכ"מ( פילסופיה כלכלה ומדעי מדינה) (עלה מדרג ב')


דרג ב'

מדעי הניהול, מנהל עסקים, מנהל ציבורי (ירד מדרג א'), ארכיטקטורה (ירד מדרג א'), מדעי הטבע הביולוגיים (ירד מדרג א')


דרג ג'

מדעי החברה משפטים, מקצועות עזר רפואיים, סיעוד, סטטיסטיקה, פיזיותרפיה, חשבונאות (ירד מדרג א')


דרג ד'

מדעי הרוח, ארכיאולוגיה, חינוך, רוקחות, אופטומטריה, רפואת שיניים


דירוג מקצועות לימוד – תשפ