קרן המלגות לחברה הערבית – "אירתקא"

אתר התכנית

מתן מלגות סיוע בשכ"ל לסטודנטים לתואר ראשון מרקע סוציואקונומי נמוך ובתחומי לימוד "מועדפים" במסגרת תכנית "אירתקא" – תכנית של ות"ת בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי. המלגה ניתנת במשך הזמן התקני ללימודי התואר של הסטודנט ועומדת על 10,000 ₪ בשנתיים הראשונות ו-8,000 ₪ בשנים התקניות הנותרות להשלמת התואר הראשון.

הועדה הגדירה כי "מקצועות מועדפים" הם תחומי לימוד הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ואשר יש בהם תת ייצוג לחברה הערבית.

הניקוד לקביעת זכאות למלגה נקבע לפי 60% מצב סוציואקונומי ו40% לפי דירוג תחומים מועדפים.

לשם קבלת המלגה נדרשים הסטודנטים לעמוד בתנאי סף אקדמיים וכן לקיים פעילות התנדבות בקהילה. תשפ"ב  (2021/22) הינה השנה התשיעית להפעלת התכנית, בשנה"ל תשפ"א ות"ת הגדילה מספר המלגאים החדשים  ל872 (לעומת 800 בשנים הקודמות). מאחר וקבלת זכאות למלגת ארתקא בשנה א' פירושה זכאות אוטומטית לקבלת מלגה בכל שנות התואר התקניות (בכפוף כאמור לפעילות התנדבותית), בסה"כ ישנם בתכנית כ-2,200 מלגאים בכל שנה. את התכנית מלווה ועדת היגוי להנגשת השכלה הגבוהה לחברה הערבית בראשה עומדת פרופ'  מונא מארון חברת ות"ת וחברים בה נציגי השותפים לתכנית ואקדמיה מהחברה הערבית.

תקציב ות"ת השנתי המופנה לסעיף ג עומד על כ 20 מש"ח בשנה"ל תשפ"א.

 


 הרחבת השתתפותה של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה תעצים את מעמדה הכלכלי חברתי בחברה הישראלית ותתרום רבות למדינת ישראל.


במסגרת גיבוש התוכנית זוהה הצורך למתן סיוע כלכלי לסטודנטים ערבים משני טעמים עיקריים, האחד, בהתאם לנתונים הסטטיסטיים – הסטודנט הערבי מגיע מרקע סוציואקונומי נמוך בממוצע מהסטודנט היהודי. השני, היצע המלגות והצעות העבודה העומד לרשותו של הסטודנט הערבי נמוך משמעותית מההיצע שעומד בפני סטודנט יהודי (בין השאר בשל מתן העדיפות ליוצאי צבא).

לאור זאת, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת קרן מלגות ייחודית לסטודנטים לתואר ראשון במגזר הערבי.


מטרה נוספת של הקרן הינה שבתמורה למלגה הסטודנטים ידרשו להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית (ובפרויקטים נוספים). באמצעות ה"מודלינג" בני הנוער ישאפו להגיע גם הם ללימודים אקדמיים.


ועדת ההיגוי של קרן המלגות – "אירתיקא", הסמיכה את פרח לבצע את הענקת המלגות לזכאים בכפוף לביצוע פעילות התנדבותית.


המלגה היא בת 10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר.
  • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

  • הסטודנט רשום במוסד מוכר להשכלה גבוהה

  • הסטודנט רשום לשנת לימודיו הראשונה ללימודי התואר הראשון כסטודנט מן המניין

  • תכנית הלימודים של הסטודנט הינה בהיקף של לפחות 12 שעות שבועיות

  • הכשרה והתנדבות בקהילה במשך 40 שעות (שנה א')

  • התנדבות 80 שעות (שנים ב' ג' וד')הדירוג לקבלת המלגה ישכלל את דירוג תחום הלימודים של המועמד ומצבו הסוציואקונומי, לפי החלוקה הבאה:


60% עבור מצב סוציואקונומי ו- 40% עבור תחום הלימוד.


 
דרג א'

מוסיקה, אמנות ועיצוב, תואר אקדמי בהוראת המדעים, כלכלה/פכ"מ, פסיכולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי טבע פיסיקליים, כימיה, חקלאות, הנדסה, רפואה וטרינרית, הפרעות בתקשורת, עבודה סוציאלית


דרג ב'

מדעי הניהול, מנהל עסקים, מנהל ציבורי, ארכיטקטורה, מדעי הטבע הביולוגיים


דרג ג'

מדעי החברה, משפטים, רפואה כללית, פיזיותרפיה, מקצועות עזר רפואיים, סיעוד, סטטיסטיקה, חשבונאות 


דרג ד'

ארכיאולוגיה, חינוך, רוקחות, אופטומטריה, רפואת שיניים