13/12/2017

מל"ג תקדם תכנית רב שנתית לעידוד נשים לתפקידי סגל בכיר באקדמיה

שיעור הנשים המהוות סגל בכיר באוניברסיטאות, עדיין נמוך משמעותית ובכוונתנו לקדם תכנית רב שנתית לעידוד נשים לתפקידי מפתח באקדמיה בכלל ובאוניברסיטאות בפרט.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ הדגישה כי התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה הציבה את קידום הנשים באקדמיה, בדגש על סגל בכיר, כיעד מרכזי בתכנית העבודה. לדבריה, "האקדמיה בהובלת מל"ג וות"ת, חייבת לפעול להתרת החסמים התרבותיים, החברתיים והארגוניים אשר מונעים מנשים לעשות את קפיצת המדרגה המתבקשת ולעלות בסולם הדרגות הבכירות. מערכת ההשכלה הגבוהה בנויה על גיוס כוח אדם איכותי להוראה ולמחקר, וככל שיותר נשים ישתלבו בתפקידים בכירים, כך ניתן יהיה להרחיב את המעגל ולמקסם את ההון האנושי הישראלי, לתועלת המשק בכלל, והאקדמיה הפרט".

 

נתונים של המל"ג מצביעים כי בעשור האחרון חל גידול מתון, אך לא מספק בשיעור הנשים בתפקידי סגל בכיר באוניברסיטאות. על פי הנתונים בעוד שבשנת תשס"ו רק 26% מחברי הסגל הבכיר באוניברסיטאות היו נשים, הרי שבשנת תשע"ו שיעור היוו 32% מחברי הסגל הבכיר. במספרים מוחלטים, ניתן לומר כי במהלך העשור נוספו כ- 400 נשים לתפקידי סגל בכיר, מ-1,123 בשנת תשס"ו ל- כ-1,500 נשים בתשע"ו.

 

גם בשיעור הנשים בדרגת פרופסור באוניברסיטאות חל בעשור האחרון גידול מתון של אחוזים בודדים. בעוד שבשנת תשס"ו רק 17% מהפרופסורים היו נשים, הרי שבשנת תשע"ו שיעור הנשים היוו 22%.
הנתונים הוצגו על ידי המל"ג בכנס הוגנות מגדרית שהתקיים השבוע.

 

שיעור הנשים בתפקידי סגל בכיר באוניברסיטאות:

תשע"ו תשע"ד תשע"ב תשע תשס"ח תשס"ו
32% 29% 28% 28% 27% 26%

שיעור הנשים בתפקיד פרופסור באוניברסיטאות:

תשע"ו תשע"ד תשע"ב תשע תשס"ח תשס"ו
22% 21% 21% 19% 18% 17%

 

 

עם זאת במל"ג מדגישים כי על אף העליות המתונות, שיעור הנשים המהוות סגל בכיר באוניברסיטאות ושיעור הנשים בדרגת פרופסור עדיין נמוך משמעותית ביחס לחלקם באוכלוסייה הכללית ובכוונתם לקדם תכנית רב שנתית לעידוד נשים לתפקידי מפתח באקדמיה בכלל ובאוניברסיטאות בפרט.
זאת ועוד, על פי נתוני המל"ג כ-58% מהסטודנטים לתואר ראשון הן נשים, והרוב נשמר גם בלימודי התואר השני (62%) והתואר השלישי (53%). עם זאת כאשר בוחנים את שיעור הנשים המשתלבות בתפקידי סגל בכיר, התמונה מתהפכת, ורק מקצת מהנשים הללו (כ- 30% באוניברסיטאות וכ- 42% במכללות) משתלבות בתפקידים בכירים באקדמיה.

 

במסגרת כך, לראשונה, ות"ת מקצה תקציב ייעודי לפעילות יועצות נשיא להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה. בות"ת רואים ביועצות לנשיא גורם מרכזי להנעת תהליך השינוי וקידום נשים באקדמיה, ועל פי התכנית היועצות תפעלנה בין היתר, להעלאת המודעות לנושא, ארגון ימי עיון ומידע, הכשרות מגדריות של הוועדות האמונות על גיוס וקידום הסגל במוסד, וכן בקידום תכניות ליווי והעצמה לדוקטורנטיות, לסגל חדש ולסטודנטיות.
בנוסף ות"ת תקצה תקציב ייעודי להפעלת פרויקטים המתמקדים בתכניות לתמיכה בחוקרות צעירות, בהגדלת המענקים והמלגות לדוקטורנטיות ופוסט דוקטורנטיות מצטיינות, וכן מתן תמריצים כספיים למוסדות האקדמיים שיפעלו לקידום נשים בתפקידי סגל בכיר..

 

במל"ג מוסיפים כי הניסיון מלמד שהחסמים העיקריים שעוצרים נשים מלהמשיך ולהתקדם בקריירה האקדמית נובעים מחוסר מודעות מערכתית להטיות מגדריות. הטיות אלו נובעות כתוצאה מכשלים תרבותיים וחברתיים – ציפיות מנשים לגבי תפקידן במשפחה, הקושי במציאת האיזון בין הבית לבין הקריירה האקדמית וכד'. חסמים אלה ואחרים עוצרים נשים רבות מלממש את החלום להמשיך ללימודי פוסט דוקטורט בחו"ל, לימודים המהווים צעד הכרחי לקראת התנסות במסלול סגל בכיר באקדמיה.