31/03/2020

מערכת ההשכלה הגבוהה בצל הקורונה: עדכונים לסטודנטים

תשלומים:

כל אחד מהמוסדות האקדמים מפעיל וימשיך להפעיל בכל תקופת המשבר מערך שמטרתו לסייע לסטודנטים שמתקשים בתזרים תשלומי שכר לימוד, מעונות, מלגות וכיו"ב, וזאת כדי לאפשר לכל הסטודנטים להשלים את הלימודים.   כמו כן, והיה אם כדי להשלים את סמסטרב' ידרשו הסטודנטים להשלמת לימודים או לביצוע מטלות בקיץ, לא יושת על הסטודנטים כל תשלום נוסף.

 סטודנטים עובדים

סטודנטים שהוגדרו על ידי מקום עבודתם כעובדים חיוניים, תהיה לגביהם התחשבות מירבית להקלות והתאמות במטלות הלימודים, ככל הניתן. כמו כן יעשה מאמץ מצד המוסדות להתחשב במגבלות של     סטודנטים שהם הורים לילדים קטנים. המוסדות מקיימים וימשיכו לקיים שיח שוטף עם נציגי אגודת הסטודנטים המקומית, להתאמת הפתרונות האפשריים גם עבור קבוצות אלו.

"קרן הסיוע לסטודנטים" של מל"ג/ות"ת בשיתוף משרד החינוך

הודעות על זכאות סטודנטים למענקים מקרן זו יועברו אליהם לפני חג הפסח.

 

לצורך מתן מענה לשאלות יפנו הסטודנטים לדקאנט הסטודנטים במוסד הלימודים.