25/10/2018

מערכת ההשכלה הגבוהה מעמיקה את הטיפול במניעת הטרדות מיניות באקדמיה

  • בסמיכות לפתיחת שנת הלימודים מל"ג קיימה כנס ייחודי בנושא מניעת הטרדות מיניות באקדמיה בהשתתפות נשיאות ונשיאי אוניברסיטאות ומכללות ובכירי המערכת האקדמית בישראל.
  • הכנס התמקד בהעלאת המודעות לנושא מניעת הטרדות מיניות בקמפוס והמטרה היא להגביר את החשיפה ולמזער את הפגיעה.

 

לצפייה בתכני יום העיון לחצ/י כאן

 

המועצה להשכלה גבוהה פועלת להעצמת הפעילות לנושא מניעת הטרדות מיניות בקמפוס: תחת הכותרת "מודעות, חינוך וטיפול במניעת הטרדות מיניות באקדמיה", המל"ג קיימה ביום ג' כנס ייחודי שאיגד את בכירי המערכת האקדמית לדיון מעמיק בנושא. בכנס השתתפו נשיאות ונשיאי מוסדות אקדמיים, בכירי החוקרות והחוקרים בתחום, הממונות למניעת הטרדות מיניות במוסדות, נציגות הסטודנטים, הצוותים המקצועיים במל"ג וות"ת ועוד.

הכנס התמקד בהעלאת המודעות לנושא מניעת הטרדות מיניות בקמפוס והמטרה היא להגביר את החשיפה ולמזער את הפגיעה.

במל"ג מדגישים כי מכיוון שהנושא עומד בראש סדר היום החברתי, הכנס תוכנן לפתיחת השנה האקדמית וזאת כדי לבחון את הדרכים בהן ניתן לפעול כבר בשנת הלימודים הנוכחית.

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן: "המל"ג רואה חשיבות רבה בקידום דגלים חברתיים וערכיים, ונושא מניעת ההטרדות המיניות הוא דגל ערכי וחשוב ביותר. נמשיך לפעול יחד עם השותפים במוסדות האקדמיים כדי להעלות את המודעות, להגביר את החשיפה ולמזער את ההטרדות המיניות בקמפוס של גברים ונשים כאחד".

 

יצויין כי יום העיון מצטרף לסדרה של פעולות אחרות בנושא שמל"ג הובילה בשנה האחרונה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים בכנסת ובאקדמיה.

במסגרת כך, מונתה מטעם המל"ג ממונה על מניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה והוקמה באתר המל"ג זירה ייעודית המכילה את כלל המידע הרלוונטי בנושא.

כמו כן מל"ג כינסה פורום של נציבות נציגות המוסדות, נציגי התאחדות הסטודנטים, נציגי משרד המשפטים ונציגי מל"ג שמיפה במהלך השנה את הסוגיות והקשיים בהן נתקלות הממונות בפעילותן במוסדות. הפורום דן בדרכים לקידום המודעות וטיוב הפעילות בנושא.

בנוסף, מל"ג פנתה לכלל המוסדות האקדמיים בישראל בנוגע לדו"ח השנתי המוסדי בנושא מניעת הטרדות מיניות, אשר נשלח מדי שנה לרשות לקידום מעמד האישה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת.

יחד עם זאת במל"ג מדגישים כי האחריות לעמידה בהוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) מוטלת מבחינה משפטית על המוסדות להשכלה גבוהה.