הערכת איכות

מתמטיקה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג 11.01.11, החלטת מל"ג

דוח ועדה כללי - אנגלית, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת תל אביב, תגובת המוסד- הערכה

החלטת מל"ג 29.11.11, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 29.1.13 - מתמטיקה מעקב, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת על אוניברסיטת בן-גוריון - מתמטיקה, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בר-אילן

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת בר-אילן - מתמטיקה, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת על אוניברסיטת בר-אילן - מתמטיקה, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

תגובת אוניברסיטת חיפה - מתמטיקה, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת על אוניברסיטת חיפה - מתמטיקה, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל אביב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת תל-אביב - מתמטיקה , תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת על אוניברסיטת תל-אביב - מתמטיקה, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת על האוניברסיטה העברית - מתמטיקה, מעקב - חוות דעת

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה הפתוחה

חוות דעת על האוניברסיטה הפתוחה - מתמטיקה , מעקב - חוות דעת

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה הפתוחה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

חוות דעת על הטכניון - מתמטיקה , מעקב - חוות דעת

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה