במהלך כל השנה נאסף מידע על ידי האגף לתכנון ומדיניות, בשיתוף גורמי תכנון ועיבוד מידע בישראל ובעולם. הנתונים משתמשים את האגפים השונים במל"ג/ות"ת לקביעת מדיניות ולתכנון.