במהלך כל השנה נאסף מידע על ידי האגף לתכנון ומדיניות, בשיתוף גורמי תכנון ועיבוד מידע בישראל ובעולם. הנתונים משתמשים את האגפים השונים במל"ג/ות"ת לקביעת מדיניות ולתכנון.

306,440

סטודנטים במוסדות האקדמיים

סטודנטים לפי מוסד

בתשע”ו למדו 309,870 סטודנטים בכל התארים ובכל מוסדות הלימוד כולל האוניברסיטה הפתוחה; 236,340 לתואר ראשון, 61,215 לתואר שני, 10,895 לתואר שלישי ו 1,420- ללימודי תעודה

230,895

סטודנטים לתואר ראשון

תואר ראשון לפי סוג מוסד1

62

מוסדות להשכלה גבוהה

אחוז נשים

חלקן של הנשים בקרב כלל הסטודנטים עלה ברציפות בעשורים האחרונים. בתשע”ו היוו הנשים רוב בכל רמות התארים – ראשון, שני ושלישי