20/08/2017

התכנית למצוינות אקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה

 • מספר יוצאי אתיופיה המתקבלים ללימודי שנה א' לתואר ראשון צפוי לגדול בשנים הקרובות מכ-700 סטודנטים בשנה לכ-1,100 סטודנטים בכל שנה. תקציב 75 מיליון שקלים
 • הדגשת המצוינות במדעים ויצירת קבוצות מופת של סטודנטים יוצאי אתיופיה. על פי התכנון 100 סטודנטים מצטיינים בכל מחזור יקבלו מלגות בסך 10,000 שקלים.
 • על מנת להבטיח שילוב מיטבי, המוסדות להשכלה גבוהה יבטלו את כלל התכניות המבדלות בין סטודנטים יוצאי אתיופיה לשאר הסטודנטים.
 • יתוגברו תכניות הכוון להשכלה גבוהה טרם הכניסה לאקדמיה וכן תינתן מעטפת לתלמידי מכינה ומעטפת לתלמידי תואר ראשון עבור שיעורי עזר, תגבורים אקדמיים, הכנה למבחני קבלה, מימון מעונות או נסיעות ועוד.

 

 

הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) אישרה בישיבתה ביום 16.08.2017, את המלצות ועדות ההיגוי לעידוד וטיפוח המצוינות האקדמית של יוצאי אתיופיה, בתקציב כולל של 75 מיליון שקלים. במסגרת אישור התכנית הרב שנתית (עד שנת 2022) ות"ת קבעה יעד לגידול הדרגתי של כ- 50% במספר יוצאי אתיופיה המתקבלים ללימודי שנה א' לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. לפיכך, מספר יוצאי אתיופיה המתקבלים ללימודים אקדמיים צפוי לגדול בשנים הקרובות מכ-700 סטודנטים בשנה לכ-1,100 סטודנטים בכל שנה וסה"כ מספר הסטודנטים בתואר הראשון צפוי לעמוד על כ 3,500 בסוף החומש, כך ששיעורם מסך הסטודנטים לתואר ראשון יגדל לכדי שיעורם באוכלוסייה.

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט: "מהיום אנחנו מפסיקים לדבר על שילוב יוצאי אתיופיה באקדמיה רק במונחים של הנגשה ושמים דגש על טיפוח המצוינות. התכנית תפתח את שערי ההשכלה הגבוהה ותביא לגידול דרמטי במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים באקדמיה, אך בד בבד תטפח מסלולי מצוינות במטרה לכוון את הסטודנטים להישגים משמעותיים בתחום המדעים וההנדסות".

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "ות"ת הגדירה את הנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות כיעד מרכזי בתכנית העבודה, בדגש על יוצאי אתיופיה, חרדים וערבים. מחובתנו להעמיק את המצוינות האקדמית והמחקרית, אך בד בבד לפתוח את שערי ההשכלה הגבוהה לכל הקבוצות והמגזרים בחברה, ולקדם שוויון אמיתי המאפשר לכל סטודנט בישראל להגשים את כישוריו, ללא קשר למוצאו או מקום מגוריו".

 

יו"ר הועדה, פרופ' יוסי שיין: "אני שמח מאוד שהמלצות הוועדה הלאומית בראשה עמדתי בנושא יוצאי אתיופיה באקדמיה התקבלו כולן. הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה החליטו להקדיש משאבים גדולים ועכשיו צריך רק לצאת לדרך!.
זוהי אני מקווה,סנונית ראשונה בקידום אלפי יוצאי העדה האתיופית הצעירים, דור שני ואף שלישי בארץ המשרתים את המדינה בגבורה, בגאון ובכשרון גדול בתחומים רבים. הם כמובן זכאים לא רק לתמיכות גדולות לכניסה לאקדמיה אלא למיצוב תודעתי חדש של מצוינות במדעים! . המדיניות החדשה מוסיפה על המדיניות של הנגשה והכללה שאימצה ות״ת עם דגש גדול על מצוינות במדעים ובהנדסה מקצועות שיתוגמלו באופן מיוחד".

 

ועדת ההיגוי לשילוב יוצאי אתיופיה באקדמיה בראשות חבר ות"ת, פרופ' יוסי שיין, החלה לעבוד בנובמבר 2016, במטרה להגדיל את שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בהשכלה הגבוהה, לצמצם את נשירתם ולהגדיל את שיעור השתתפותם בתארים מתקדמים ובקרב הסגל האקדמי.

חברי הוועדה:

יו"ר – פרופ' יוסי שיין – חבר ות"ת
פרופ' שפרה שגיא- אוניברסיטת בן גוריון וחברת מל"ג
ד"ר חן ליפשיץ- המכללה האקדמית אשקלון
הרב ד"ר שרון שלום-אוניברסיטת בר אילן
ד"ר ווביט וורקו – המכללה האקדמית דוד ילין
גב' זיוה מקונן- נציגת ציבור
מר ג'גאו בימרו- נציג ציבור
נציג משרד האוצר
משקיף חיצוני- נציג מקצועי מטעם מינהל הסטודנטים-משרד הקליטה
משקיף חיצוני – נציג מטעם משרד רוה"מ, מטה היישום
משקיף חיצוני – נציג מטעם התאחדות הסטודנטים הארצית

 

במהלך עבודתה, ועדת ההיגוי מיפתה את החסמים העיקריים בהשתלבות יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה. חסמים אלה כוללים בין היתר שיעור נמוך של בעלי תעודת בגרות העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, בחינות קבלה, היעדר מידע, ייעוץ והכוונה קדם אקדמיים, שיעורי נשירה גבוהים במעבר בין שנה א' לשנה ב' והיעדר גיוון בתחומי הלימוד.

המלצות הועדה מתייחסות לתכנית רב שנתית וכוללות שורה של צעדים נוספים, הוליסטיים, שייושמו בצורה הדרגתית עד שנת 2022. ההמלצות כוללות בין היתר את הסעיפים הבאים:

 

תכנית לסטודנטים מצטיינים

מטרת התכנית הנה, בין היתר, להאיר את קהילת יוצאי אתיופיה מזווית של מצוינות, לממש את הפוטנציאל האקדמי חברתי הטמון בסטודנטים, לייצר שיח חדש ולקדם שינוי תודעתי בקרב הסטודנטים והחברה בישראל. במסגרת הדיונים בוועדת ההיגוי על גיבוש תכנית המנהיגות, שבה ועלתה ביתר שאת הסוגיה העקרונית של בידול מול שילוב , ולאחר דיונים ארוכים בנושא החליטה הועדה שבעדיפות עליונה יש לייצר תכנית מנהיגות שאינה מובחנת לסטודנטים יוצאי אתיופיה, גם אם המדובר בתכנית הצטיינות, אלא תכנית משולבת עם כלל הסטודנטים, בה הם מהווים שיעור משמעותי.

בהתאם לכך, ממליצה ועדת ההיגוי לות"ת לפעול בשני מישורים:

 1. חבירה לתכנית מנהיגות קיימת לסטודנטים, הפועלת בפריסה רחבה, תוך התחייבות הקרן המנהלת את התכנית להגדלת שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתכנית במחזורים הבאים ל 20%-25% , אותם תתקצב ות"ת.
 2. שת"פ עם "עתודות לישראל" במשרד רוה"מ – כיום, מעט מדי סטודנטים מקרב יוצאי אתיופיה משתלבים בתכניות אלו לכן, מתוך מטרה להגדיל משמעותית את השתתפות הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתכניות המנהיגות המובילות הקיימות כיום ומתוך רצון לקדם ולעודד מצוינות וליצור קבוצת מופת מקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה, שתקרין הן כלפי פנים על הקהילה והן כלפי חוץ על החברה הישראלית, מומלץ לסייע לאגף 'עתודות בישראל' במשרד רה"מ להקים מאגר של מועמדים יוצאי אתיופיה, אליהם הם יוכלו לבצע פניה ישירה וממוקדת כדי לעניין אותם בתכניות המנהיגות.

הנחיות כלליות לשילוב מיטבי באקדמיה:

 • על מנת להבטיח שילוב מיטבי, הועדה ממליצה כי המוסדות להשכלה גבוהה יבטלו בהדרגה את כלל התכניות המבדלות בין סטודנטים יוצאי אתיופיה לשאר הסטודנטים.
 • לא יתוקצב רכז ייעודי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה בלבד, הכתובת לסטודנטים יוצאי אתיופיה הנה דיקנאט הסטודנטים או כל כתובת רלוונטית אחרת במוסד הפועלת לרווחת כלל הסטודנטים.

 

פעולות הכוון ואיתור טרום כניסה לאקדמיה:

הועדה קבעה כי לצורך הגדלת מספר הצעירים יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה ומתוך הבנה כי הצומת של הנגשת המידע הנו קריטי עבורם, יש צורך בפעילות אקטיבית, מקדימה, לאיתור הצעירים הפוטנציאליים להשכלה גבוהה מקרב יוצאי אתיופיה.

 • במהלך התכנית הרב שנתית יתוגברו רכזי תכנית "הישגים" להנגשת ההשכלה הגבוהה לצעירי הפריפריה בעשרת הישובים המובילים מבחינת היקף אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. תפקידם של הרכזים יהיה לאתר את הצעירים המתאימים, להכווין אותם לאקדמיה ולסייע בבחירת תחום לימודים.

 

מעטפת לתלמידי המכינות הקדם אקדמיות

 • גם בשנה"ל תשע"ט מתקצבת ות"ת את המוסדות המתוקצבים על ידה בגין מעטפת תמיכה לימודית כלכלית במכינות הקדם אקדמיות. המעטפת מיועדת לשימושים הבאים: תגבורים אקדמיים/ אסטרטגיות למידה/שיעורי עזר/ חונכות אישית, סיוע פסיכולוגי אישי ,סבסוד מעונות/מגורים/נסיעות, אבחונים ללקויות למידה, השתתפות במימון קורס פסיכומטרי, השתתפות במימון אבחון חיצוני לבחירת תחום לימודים ועוד.מרכיבי המעטפת יינתנו ע"י המוסדות בהתאם לשיקול דעת המוסד באשר לצרכי כל סטודנט.*הסיוע ניתן רק לסטודנטים אשר ארץ לידתם או ארץ לידת אחד מהוריהם היא אתיופיה.

 

מעטפת לתלמידי התואר הראשון

 • גם בשנה"ל תשע"ט מתקצבת ות"ת את המוסדות המתוקצבים על ידה בגין מעטפת תמיכה לימודית כלכלית, אשר מטרתה סיוע בצמצום שיעורי הנשירה והגדלת שיעור בוגרי התואר הראשון. המעטפת תינתן ע"י המוסדות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר הראשון, בכל שנות התואר, והזקוקים לתמיכה בהתאם לשיקול דעת המוסד. המעטפת מיועדת לשימושים הבאים: תגבורים אקדמיים/ אסטרטגיות למידה/שיעורי עזר/ חונכות אישית, סיוע פסיכולוגי אישי ,סבסוד מעונות/מגורים/נסיעות, אבחונים ללקויות למידה.
  מרכיבי המעטפת יינתנו ע"י דקנאט הסטודנטים או כל גוף רלוונטי אחר במוסד רק לסטודנטים הזקוקים לכך, בהתאם לשיקול דעת המוסד באשר לצרכי כל סטודנט.

  *הסיוע ניתן רק לסטודנטים אשר ארץ לידתם או ארץ לידת אחד מהוריהם היא אתיופיה.

תואר שני מחקרי

 • תכנית מלגות הצטיינות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר שני מחקרי במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת – החל משנה"ל תשע"ט ות"ת מעניקה מלגות הצטיינות המיועדות לצרכי קיום המלגאים ולמימון שכ"ל, לסטודנטים יוצאי אתיופיה מצטיינים מבין הלומדים לתואר שני מחקרי במוסדות שבתקצוב ות"ת, בגובה 41,000 ₪.

סגל אקדמי

 • תכנית לקליטת אנשי סגל אקדמי  – לאחרונה אישרה מליאת ות"ת את המלצת ועדת ההיגוי לקיום תכנית מלגות לקליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה החל משנה"ל תשע"ט, ברוח תכנית מעוף ותכנית אלון.

החסמים העיקריים בהשתלבות יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה

 • בחינות בגרות- שיעור בעלי תעודת הבגרות העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות עומד על 31% בקרב יוצאי אתיופיה לעומת 63% בכלל האוכלוסייה.
 • הבחינה הפסיכומטרית- חסם לכניסה ללימודים, וכן חסם לקבלה לפקולטות ומוסדות מבוקשים. בעוד שבקבוצת הרוב צעירים רבים חוזרים על ההכנה לפסיכומטרי ועל הבחינה עצמה בכדי לשפר ציון, יוצאי אתיופיה מתקשים לעשות זאת בשל החסם הכלכלי.
 • היעדר מידע, ייעוץ והכוונה קדם אקדמיים– קושי בקבלת החלטות: על לימודים אקדמיים, תחום לימודים, מוסדות אקדמיים וכו'.
 • הכנה קדם אקדמית – ירידה במספר תלמידי מכינה יוצאי אתיופיה.
 • שיעורי נשירה – במעבר בין שנה א' ל ב' גבוהים בכ 20% בממוצע ביחס לאוכלוסייה הכללית
 • היעדר גיוון בתחומי הלימוד – התמקדות בתחומי מדעי החברה