על סדר היום

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט יעבור לתקצוב הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה

על סדר היום

קרן הסיוע לסטודנטים של המועצה להשכלה גבוהה מעניקה מלגות שכר לימוד על בסיס סוציואקונומי. בשנה"ל תשפ"ג צפוי שינוי בתפעול קרן הסיוע אשר עוברת לתפעול פר"ח/מכון דוידסון ועל כן מועד הרישום לקרן צפוי להיפתח במהלך חודש ינואר 2023. פרטים נוספים בנושא יפורסמו במועד אחר באתר המועצה להשכלה גבוהה. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר המל"ג וברשתות החברתיות

על סדר היום

הערב התקיים טקס הענקת מלגות אלון ומעוף של מל"ג ות"ת לשנת תשפ"ג, בהשתתפות יו"ר הות"ת פרופ' יוסי מקורי, סיו"ר המל"ג פרופ' עידית תשובה, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת ד"ר ורדה בן שאול, נציגי המוסדות וכמובן הזוכים ובני משפחותיהם. מלגות אלון ומעוף הנן מלגות יוקרתיות וותיקות לקליטת סגל מצטיין במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. פרופ' יוסי מקורי יו"ר ות"ת:...

על סדר היום

בכפוף לקבלת המשאבים, החליטה ות"ת להמשיך במסגרת התכנית הרב-שנתית לשנים תשפ"ג-תשפ"ח את תכנית התמיכה בתשתיות המחקר על רכיביה השונים: מענקי ציוד לחוקרים חדשים, מענקי ציוד לחוקרים מבוססים, הנגשת תשתיות מחקר, מענקי ציוד מוסדי. התכנית תמשיך לפעול על בסיס תחרותי על פי קריטריונים של מצוינות מדעי במטרה להעלות את רמת התשתיות באוניברסיטאות המחקר בישראל, להרחיב את...

על סדר היום

מעל 60,000 סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה

טען עוד