על סדר היום

הודעה משותפת של מל"ג , ור"ה, ור"מ, ול"מ, רמ"א והתאחדות הסטודנטים מליאת המל"ג אישרה מתווה לקיום מבחנים בנוכחות פיזית בקמפוסים. המתווה מאפשר לקיים בחינות עד לשיעור של  10% מבחנים בנוכחות פיזית. במסגרת החופש האקדמי שלהם, המוסדות יקבעו אילו בחינות להחריג ויעדכנו את הסטודנטים על קיום המבחנים בנוכחות פיזית. בחינות גמר לתואר ברפואה (רישוי) יוכלו להתקיים...

על סדר היום

ברצוננו להבהיר כי בהתאם לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי בנוגע לשמות מתחם בסיומת ac.il , רק מוסד אקדמי להשכלה גבוהה שהוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה רשאי לרשום סיומת זו. אין להסתמך על העובדה כי מוסד חינוכי או אחר משתמש בשם מתחם בסיומת ac.il, כדי להעיד כי מדובר במוסד להשכלה גבוהה, או כי מדובר במוסד שקיבל את הכרת...

על סדר היום

ההנחיות החדשות של משרד הבריאות בעניין המבחנים תיכנסנה לתוקף ביום א׳ הקרוב ועד אז יתקיימו הבחינות כפי שתוכנן. הודעות לגבי מועדי הבחינות יימסרו לסטודנטים מהמוסדות להשכלה גבוהה. בהצלחה ! צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשף

על סדר היום

מליאת המל"ג אישרה את מועמדותו של שמואל סלבין כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב לתקופה של 3 שנים. סלבין, בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית כיהן בתפקידים ציבוריים רבים בינהם מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, מנכ"ל משרד האוצר ומנכ"ל מפעל הפיס. כמו כן, הוא משמש כיועץ כלכלי לחברות רבות במשק. סלבין כיהן כחבר ות"ת...

על סדר היום

שר האוצר, ישראל כ"ץ, השר להשכלה גבוהה ומשלימה, זאב אלקין, יו"ר הות"ת, פרופ' יפה זילברשץ ויו״ר מפעל הפיס, סיכמו על השקת תכנית סיוע כלכלית בסך של 100 מיליון שקל שתוענק לסטודנטים הנזקקים לסיוע בעקבות משבר הקורונה. התכנית אושרה בתום מו"מ בין משרד האוצר, משרד ההשכלה הגבוהה ומשאבי המים, ות"ת, מפעל הפיס והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית...

טען עוד