על סדר היום

לצד הקורונה, עלייה במספר הנרשמים ללימודים אקדמיים

על סדר היום

לאחר עשור (2000 – 2010) אשר התאפיין בירידה חדה בתקציבי המחקר והפיתוח, העשור הנוכחי מתאפיין בכמעט הכפלה של תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה מ-6.9 מיליארד שקלים ב-2010 ל-12.3 מיליארד שקלים ב-2021, התקציב הגדול ביותר שניתן מאז ומעולם להשכלה הגבוהה בישראל.

על סדר היום

דו"ח ה-OECD שפורסם באחרונה[1] (ספטמבר 2020) דירג את ישראל בין המקומות הראשונים בעולם, אחרי קנדה ולוקסמבורג בשיעור האזרחים בגילאי 64-25 בעלי השכלה על תיכונית ואקדמית (51%). בכך ישראל שומרת על מקומה הגבוה, זה מספר שנים ברציפות.   דו"ח ה-OECD 2020: שיעור האקדמאים בעלי השכלה על תיכונית וגבוהה בקרב גילאי 64-25     [1] EDUCATION AT...

על סדר היום

בעשור האחרון ניתן לראות עליה חדה בשיעור של פי 2 בסך הזכייה במענקי מחקר תחרותיים, שרובן המוחלט (כ-80%), הוא בגין זכיות במענקי הקרן הלאומית למדע וקרן המו"פ האירופי. סך הזכיות הגבוה ביותר הוא בתחומי הרפואה ומדעי החיים (כ-40% מכלל הזכיות), והוא נשמר לאורך זמן, באופן יחסי, אולם הגידול המשמעותי ביותר באחוזים חל בתחומי ההנדסה ומתמטיקה...

על סדר היום

ראייה רב שנתית – גידול משמעותי בזכיות בקרנות מחקר ובפרסומים אקדמיים התקציב השנתי של ות"ת להשקעה בקרנות המחקר בין השנים תש"ע-תשפ"א: הוכפל כמעט פי 3 תקציב קרנות המחקר: מ-450 מיליוני ש"ח ל-1,274 מיליוני ש"ח הוכפל תקציב הקרן הלאומית למדע: מ-284 מיליוני ש"ח ל-576 מיליוני ש"ח הוכפל כמעט פי 4 תקציב תכנית המו"פ האירופאי: מ-149 מיליוני...

טען עוד