על סדר היום

מליאת המל"ג אישרה היום את מועמדותה של פרופ' שירי נבון-ונציה לכהונה כחברת הועדה לתכנון ולתקצוב. נבון-ונציה מכהנת כפרופ' מן המניין במחלקה לביולוגיה מולקולרית ובביה"ס לרפואה באוניברסיטת אריאל. עומדת בראש המעבדה לחקר חיידקים פתוגניים ועמידות לאנטיביוטיקה ומכהנת כראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית. נבון-ונציה, בעלת תואר ראשון  (BSc) מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון מהטכניון, תואר שני (MSc)  ותואר דוקטור...

על סדר היום

25 המחקרים נבחרו מתוך 285 הצעות שהוגשו במסגרת המחזור הראשון (מתוך שניים) לקרן הלאומית למדע המנהלת את התכנית וועדת השיפוט כללה את מיטב החוקרים והרופאים מכלל האוניברסיטאות ובתי החולים בארץ לכל מחקר זוכה ניתן מענק מחקר בגובה של כמאה אלף דולר (350 אלף ₪) סך התקציב למענקי המחקר בתכנית (לשני המחזורים) עומד על כ 14...

על סדר היום

הודעה משותפת של מל"ג , ור"ה, ור"מ, ול"מ, רמ"א והתאחדות הסטודנטים מליאת המל"ג אישרה מתווה לקיום מבחנים בנוכחות פיזית בקמפוסים. המתווה מאפשר לקיים בחינות עד לשיעור של  10% מבחנים בנוכחות פיזית. במסגרת החופש האקדמי שלהם, המוסדות יקבעו אילו בחינות להחריג ויעדכנו את הסטודנטים על קיום המבחנים בנוכחות פיזית. בחינות גמר לתואר ברפואה (רישוי) יוכלו להתקיים...

על סדר היום

ברצוננו להבהיר כי בהתאם לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי בנוגע לשמות מתחם בסיומת ac.il , רק מוסד אקדמי להשכלה גבוהה שהוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה רשאי לרשום סיומת זו. אין להסתמך על העובדה כי מוסד חינוכי או אחר משתמש בשם מתחם בסיומת ac.il, כדי להעיד כי מדובר במוסד להשכלה גבוהה, או כי מדובר במוסד שקיבל את הכרת...

על סדר היום

ההנחיות החדשות של משרד הבריאות בעניין המבחנים תיכנסנה לתוקף ביום א׳ הקרוב ועד אז יתקיימו הבחינות כפי שתוכנן. הודעות לגבי מועדי הבחינות יימסרו לסטודנטים מהמוסדות להשכלה גבוהה. בהצלחה ! צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשף

טען עוד