על סדר היום

המועצה להשכלה גבוהה פועלת להגברת הפעילות לנושא מניעת הטרדות מיניות באקדמיה: המל"ג קיימה ביום ג'  האחרון (30.05.2023) יום עיון ייחודי בו  השתתפו: יו"ר ות"ת, הממונות למניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה, נציגי הסטודנטים, הרשות לקידום מעמד האישה, משרד המשפטים, הצוותים המקצועיים במל"ג/ות"ת ועוד. יום העיון התמקד בשינוי התרבות הארגונית בקמפוסים וכן ביצירת קהילה שיתופית של…

על סדר היום

הנהלת מל"ג/ות"ת ביקרה ביום חמישי האחרון במכללה האקדמית גליל המערבי והתרשמה מהעשייה האקדמית של המכללה. בביקור השתתפו יו"ר הות"ת פרופ' יוסי מקורי, מ"מ מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה ד"ר ורדה בן שאול, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי הכלכלן פרופ' נסים בן דוד וכן חברי הנהלה נוספים במל"ג ובמכללה. במסגרת הביקור נערך שיח משותף על האתגרים העתידיים...

על סדר היום

הועדה לתכנון ותקצוב רואה חשיבות רבה בקידום הסכם השכר של הסגל האקדמי הבכיר, באופן שיהלום את עקרונות המסגרת שנקבעו בהסכם הכללי במשק. ות"ת לקחה על עצמה חלק משמעותי בקידום המו"מ והציעה יוזמות וניסיונות גישור לקשיים שהועלו על-ידי המועצה המתאמת. לצערנו האמירות של נציגי הסגל היו עמומות ומסויגות לאורך כל המשא ומתן ולא נענו באופן ענייני...

על סדר היום

לאור האירועים הביטחוניים ויציאת צה״ל למבצע ״מגן וחץ״, מבקשת הנהלת המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב להביע תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה ולחזק את ידי הסטודנטים, הסגל האקדמי והמנהלי וכלל עובדי המוסדות. במל״ג מודעים לסד האילוצים הבטחונים המוטלים על מרבית המוסדות להשכלה גבוהה בדרום הארץ הפועלים בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומנועים מלקיים לימודים או בחינות. הנהלת...

על סדר היום

הוועדה לתכנון ולתקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה בשיתוף משרד העלייה והקליטה אישרו תכנית תחרותית לעידוד אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות להעלות את התפוקה המחקרית הישראלית האיכותית באמצעות תמיכה בהעסקת חוקרים מצטיינים במעמד חוקר. מטרת התכנית הינה למצות את ההשקעה בתשתיות המחקר, לעבות את המערך המחקרי, למנף איי מצוינות באוניברסיטאות המחקר ולהגדיל את התפוקה המחקרית האיכותית בישראל באמצעות העסקת...

טען עוד