על סדר היום

    מספר הסטודנטים לתואר שלישי (Phd) מהחברה הערבית באוניברסיטאות הוכפל מ- 355 סטודנטים (תשס”ח) ל- 759 סטודנטים (תשע”ח). בשנת תשע”ח כ-40% מכלל הסטודנטים לתואר שלישי מהחברה הערבית למדו דוקטורט בתחומי ההנדסה ומדעי הטבע (מדעים ביולוגיים, מתמטיקה ופיסיקה). גידול של כ-90% גם בקרב הסטודנטים לתואר שני מהחברה הערבית הלומדים באוניברסיטאות. רבע מהסטודנטים לומדים רפואה הנדסה…

על סדר היום

  כמדי שנה פר”ח – התכנית הלאומית להשפעה חברתית מוקירה את חניכיה המצטיינים. בטקס מרגש שהתקיים באחרונה הוענקו תעודות הוקרה ל-12 חונכים שבלטו בשנה החולפת בפעילותם הקהילתית והחברתית. תקציבה השנתי של פרח מוערך בכ-137 מיליון שקלים והוא מיועד לטובת מימון מלגות לכ- 22 אלף סטודנטים. עיקר התקציב (כ-100 מיליון שקלים) ממומן על ידי המועצה להשכלה…

על סדר היום

לראשונה נקבע יעד לפיו הנשים יהוו 35% משיעור הסטודנטים הלומדים בכלל מסלולי ההייטק, לעומת 27% בלבד בתשע”ח אוניברסיטאות שיעמדו ביעד או שיגדילו את אחוז הנשים ב-15% ומעלה לעומת השנה החולפת, יזכו לתמריצים שנתיים בסך רבע מיליון שקלים, ועד מיליון שקלים בסך הכל ב-4 שנים. התמריצים צפויים לשמש לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, מעטפת תמיכה הכוללת…

על סדר היום
טען עוד