על סדר היום

הועדה לתכנון ולתקצוב אישרה תכנית למענקי מחקר תחרותיים ממוקדים לבלימת ההתפשטות והבנת הפתוגנזה של נגיף הקורונה. התכנית תמומן מתקציב ות"ת וקרנות פילנתרופיות - יד הנדיב, קרן משפחת קלרמן, קרן ראסל ברי וקרן וולפסון. התוכנית תופעל ע"י הקרן הלאומית למדע. ההתפשטות הנרחבת והמהירה של נגיף הקורונה בעולם, ובכלל זה בישראל, יצרה צורך דחוף בקידום מהיר של...

על סדר היום

תשלומים: כל אחד מהמוסדות האקדמים מפעיל וימשיך להפעיל בכל תקופת המשבר מערך שמטרתו לסייע לסטודנטים שמתקשים בתזרים תשלומי שכר לימוד, מעונות, מלגות וכיו"ב, וזאת כדי לאפשר לכל הסטודנטים להשלים את הלימודים.   כמו כן, והיה אם כדי להשלים את סמסטרב' ידרשו הסטודנטים להשלמת לימודים או לביצוע מטלות בקיץ, לא יושת על הסטודנטים כל תשלום נוסף....

על סדר היום

יסיימו חובות אקדמיים גם על חשבון חופשת הקיץ

על סדר היום

לאור ההנחיות החדשות של משרד הבריאות לא תתאפשר הוראה פרונטלית במוסדות להשכלה גבוהה, לכן הלמידה הופכת להיות מקוונת בלבד, בנוסף - לא תתקיימנה בחינות הדורשות נוכחות בקבוצה. הקמפוסים יישארו פתוחים לצורכי מנהלה ומחקר בלבד וכן תתאפשר הדרכה אישית בקבוצה של עד 5 אנשים. המוסדות יעדכנו את הסטודנטים בהיערכות.

על סדר היום

בכינוס חירום שנערך היום ע״י יו״ר ות״ת, פרופ׳ יפה זילברשץ בשיתוף עם סיו״ר המל״ג, פרופ׳ אדו פרלמן עם כל גורמי ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל: האוניברסיטאות, המכללות המתוקצבות, המכללות להוראה, המכללות שאינן מתוקצבות והתאחדות הסטודנטים נקבעו צעדי ההתארגנות לתרחישים אפשריים של הגבלת הגישה למוסדות להשכלה גבוהה, בין היתר: למידה דיגיטלית, פתיחת הסמסטר במועד מאוחר יותר על...

טען עוד