על סדר היום

  מל”ג עדכנה את ההחלטות בדבר הסבת תכניות לימוד אקדמיות מעברית לאנגלית והפעלתן במקביל זו לצד זו. ההחלטות המעודכנות כוללות, בין היתר, את הדגשים הבאים: מוסדות אקדמיים יוכלו להסב תכניות לימוד לתואר (ראשון או שני) קיימות מעברית לאנגלית. המוסדות יגישו את הבקשה להסבת התכנית לאישור המל”ג, כאשר התכניות בעברית ימשיכו לפעול כרגיל. מוסדות שיש להן…

על סדר היום

בראש צוות העבודה: ד”ר ערן הלפרין, מנהל המרכז הרפואי רבין, יו”ר איגוד מנהלי בתי החולים. פרופ’ שמעון מרום, הטכניון, נציג פורום דיקני הפקולטה לרפואה. היעד שהוגדר בכתב המינוי: הגדלת מספר הסטודנטים המתחילים לימודי לרפואה בישראל לכ-950 תוך 3 שנים לצורך עמידה ביעד של 3 רופאים ל-1,000 נפש. הצוות יגיש את מסקנותיו תוך ארבעה חודשים  …

על סדר היום

  האקדמיה לאומנויות הבמה הפועלת ברח’ המסגר 56 תל אביב, הינה מוסד ללימודי תעודה בלבד והלימודים המתקיימים בה אינם מעניקים נקודות זכות אקדמיות. לאקדמיה לאמנויות הבמה אין היתר, הכרה או רישיון מאת המועצה להשכלה גבוהה לקיים לימודים לתארים אקדמיים.   לבירורים ולמידע נוסף: יש לפנות לתחום בקרה, אכיפה ורישוי, בפקס: 02-5094439 או Noaz@che.org.il בציון שם…

על סדר היום

  התקנות החדשות יסדירו לראשונה את ההתאמות לסטודנטים עם לקות למידה וימנעו מצבים שבהם סטודנטים אינם מקבלים את ההתאמות להן הם זכאים, או לחילופין מקבלים התאמות מבלי שהם זכאים לכך. התקנות מסדירות שורה של שירותים מסייעים עבור סטודנטים עם לקויות למידה אשר נועדו לסייע להצלחתם בלימודים וינתנו להם על ידי המוסדות. התקנות תועברנה לאישור ועדת…

על סדר היום

  על פי החלטת מל”ג תוענק למכללה הסמכה זמנית לתקופה של שבע שנים להענקת תואר שלישי במשפטים. בהחלטתה מל”ג אימצה את דו”ח הוועדה הבינלאומית שבדקה, בין היתר, את תכנית הלימודים לרבות סגל ההוראה ומצאה כי התכנית עומדת בכל הסטנדרטים האקדמיים הנדרשים. מל”ג אישרה ביום, ג’, את פתיחת התכנית לתואר שלישי (Ph.D) במשפטים שהגיש המרכז הבינתחומי…

טען עוד