על סדר היום

  ביאטה קרנץ תתחיל את תפקידה היום (ב’) ותנהל את אגף דוברות והסברה של המל״ג, ובכלל זה מחלקת פניות הציבור וחופש המידע. כדוברת מל”ג ביאטה תנהל את עבודת הדוברות השוטפת, לרבות יחסי ציבור בינלאומיים ומיתוג התוכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. קרנץ מביאה עמה ניסיון עשיר בתחומי הדוברות: קרנץ הייתה בין מקימי אתר…

על סדר היום

  לראשונה סטודנטים ילמדו קורסים אקדמיים ביזמות וחדשנות, וכן יוקמו בקמפוסים מרכזי יזמות שיקיימו שיתופי פעולה עם התעשייה לרבות אירועים שונים, כגון: תחרויות, האקתונים, מיט-אפים ועוד. בעבר המוסדות האקדמיים לא ראו ביזמות וחדשנות חלק ממטרותיהם, ומכאן שעיקר העשייה בתחום היזמות הייתה באופן טבעי נחלתה של התעשייה.   יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “חזון ה’קמפוס החדש’…

על סדר היום

התקציב השנתי של ות”ת להשקעה בקרנות המחקר בין השנים 2019-2010: הוכפל פי 2.7 תקציב קרנות המחקר: מ- 450 מיליוני ש”ח (2010) למיליארד ו-228 מיליוני ש”ח (2019) הוכפל תקציב הקרן הלאומית למדע: מ- 284 מיליוני ש”ח (2010) ל- 590 מיליוני ש”ח (2019) הוכפל פי 3.5 תכנית המו”פ האירופאי: מ- 149 מיליוני ש”ח (2010) ל- 519 מיליוני…

על סדר היום

נתוני תשע”ט: כ-50,000 סטודנטים לומדים קורסים אקדמיים דיגיטליים כ-10,000 סטודנטים סיימו את הקורסים בהצלחה כ-25% מהסטודנטים שסיימו את הקורסים הם מעל גיל 40 (14.7%) או מתחת לגיל 20 (8.7%) לשם השוואה בלמידה אקדמית “רגילה” רק 5% מהסטודנטים הם מעל גיל 40 ו- 5.4% מתחת לגיל 20 יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “הנתונים החדשים מלמדים כי…

על סדר היום

בדרך לפסגה – התכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה   על פי הנתונים ב- 5 השנים האחרונות חל גידול של 35% במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בכלל התארים, מ- 2,937 סטודנטים בתשע”ה ל- 3,996 סטודנטים בתשע”ט. התכנית הרב שנתית הציבה יעד להגדלת מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך ששיעורם מקרב הסטודנטים יעמוד עד לסיום התכנית…

טען עוד