על סדר היום
על סדר היום

בהמשך להחלטת הממשלה על הארכת הסגר במדינה בעקבות התחלואה הגבוהה בקורונה, זאת עד לסוף חודש ינואר 2021. בהמשך לכך אישרה הממשלה תיקון בתקנות (קובץ התקנות-9111 - הארכת סגר 3 עד סוף ינואר 21).   בהתאם לתיקון, תתאפשר גישה לקמפוסים לעד 5% מהסטודנטים במוסד, בהתאם לאישור פרטני לכל סטודנט, כי דרושה לו גישה למחשבים או לתשתיות...

על סדר היום

האוניברסיטה הפתוחה תוכל להגיש לאישור המל"ג בקשה לקיים לימודים לתואר דוקטור PHD בחינוך – טכנולוגיות ומערכות למידה, זאת לאור ייחודיותה בפיתוח ובשימוש בטכנולוגיות למידה,  נושא שיש לו חשיבות רבה בעידן הנוכחי. לאחר שהבקשה תוגש היא תיבדק באמצעות ועדת מומחים בינלאומית. מל"ג אישרה לראשונה לאוניברסיטה הפתוחה להגיש למל"ג תכנית לימודים  לתואר שלישי: דוקטור בחינוך – בתחום טכנולוגיות...

על סדר היום

בעקבות ההחמרה במצב התחלואה החליטה הממשלה על הטלת סגר כללי החל מהיום, יום ראשון 27.12.20 בשעה 17:00. בהתאם לכך תוקנו התקנות הרלבנטיות לפעילות מוסדות חינוך ולשהייה במקומות העבודה . קובץ התקנות-9023 הגבלת פעילות במקומות עבודה - סגר דצמבר 2020 קובץ התקנות-9024 פעילות מוסדות חינוך - סגר דצמבר 2020 קובץ התקנות-9023 הגבלת פעילות - סגר דצמבר...

על סדר היום

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידומם של מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה באופן מערכתי. בשנים החולפות יזמו ות"ת ומל"ג מספר מהלכים במטרה לקדם את מדעי הרוח בראייה מערכתית ארוכת טווח וכללו את הנושא במסגרת התכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע"ז- תשפ"א). בנובמבר 2020 הוקמה ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח מקרב...

על סדר היום

חברי הסגל יעברו למעמד סגל עמית, יופרשו סכומים עבור קרן השתלמות ויוגדלו שיעורי ההפרשות לפנסיה הסתיימה שביתת המורים מן החוץ ב–11 מכללות ציבוריות, וכ-3,000 חברי סגל ישובו לעבודה סדירה החל מיום ראשון (13.12.2020). לאחר משא ומתן מאומץ, ועד ראשי המכללות הציבוריות ואיגוד סגל ההוראה במכללות הציבוריות סיכמו על מתווה עקרונות להסכם קיבוצי לסגל עמית, מורים...

טען עוד