08/05/2023

ערוץ חדש לקליטת חוקרים באקדמיה 116 מיליון ₪ לקידום מחקר מדעי "והשבת מוחות"

הוועדה לתכנון ולתקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה בשיתוף משרד העלייה והקליטה אישרו תכנית תחרותית לעידוד אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות להעלות את התפוקה המחקרית הישראלית האיכותית באמצעות תמיכה בהעסקת חוקרים מצטיינים במעמד חוקר.

מטרת התכנית הינה למצות את ההשקעה בתשתיות המחקר, לעבות את המערך המחקרי, למנף איי מצוינות באוניברסיטאות המחקר ולהגדיל את התפוקה המחקרית האיכותית בישראל באמצעות העסקת חוקרים מצטיינים במעבדות מחקר נבחרות.

בנוסף ,תכנית זו הינה אמצעי לקידום המשימה הלאומית של "החזרת מוחות" ו"ייבוא מוחות", שכן היא תייצר אפשרות אטרקטיבית למסיימי פוסט-דוקטורט בחו"ל, ואפיק השתלבות נוסף בפעילות מחקרית באקדמיה הישראלית עבור חוקרים עולים ותושבים חוזרים מצטיינים, וזאת  בעקבות צורך שעלה לאחר פגישה עם מעל ל 100 מדענים ישראלים השוהים בחו"ל בתקופת פוסט-דוקטורט המתקשים לחזור לישראל למשרה באחת האוניברסיטאות.

התכנית שאושרה תפעל בחמש השנים הקרובות, כאשר בכל מחזור יקלטו עד 40 חוקרים למעבדות מחקר נבחרות לתקופת העסקה של 5 שנים.  השתתפות הוועדה לתכנון ולתקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה היא בשליש מעלות העסקה עבור כל חוקר, ותעמוד על סך של 116 מיליון ₪ לכל התקופה. משרד העלייה והקליטה יתקצב עד 20 חוקרים שהינם עולים או תושבים חוזרים ויממן שליש נוסף מעלות העסקת החוקרים.

החוקרים יועסקו במשרה מלאה, או בחצי משרה, וזאת כדי לאפשר, בין היתר, הרחבה של תכנית מורה-חוקר אשר מציעה למדענים בעלי תואר שלישי מסלול העסקה ארוך-טווח המשלב המשך מחקר באוניברסיטה עם הוראת מדעים בתיכונים. בכך מחזקת התכנית את מעבדות המחקר ומפתחת קשרי קהילה-אקדמיה, בד בבד עם הגדלת מספר המורים בתחומי המדעים, ואת מספר התלמידים במגמות בתחום שהינם הכרחיים לקידום תעשיית ההייטק .

יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב, פרופ' יוסי מקורי: "יש לנו אקדמיה מצוינת בישראל, אשר מהווה מקור לגאווה לאומית, וחובה עלינו להמשיך ולהשקיע בפיתוחה על מנת לוודא שהמחקר הישראלי ימצא בחזית המדע העולמי, וימשיך לשמש כבסיס האיתן עליו נבנית המובילות הטכנולוגית שלנו והתעשייה עתירת הידע אשר לה משקל קריטי בתרומתה להנעת קטר הכלכלה הישראלית קדימה. התכנית החדשה של הוועדה לתכנון ותקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה תסייע לעבות את מערך המחקר באקדמיה הישראלית, ולמנף איי מצוינות באוניברסיטאות באמצעות העסקת חוקרים מצטיינים במעבדות מחקר נבחרות. היא גם תעזור במשימה של "השבת מוחות" על ידי יצירת אפיק השתלבות נוסף ואטרקטיבי עבור טובי החוקרים שלנו, שיוצאים לעשות פוסט-דוקטורט בחו"ל ולא תמיד מוצאים דרכם חזרה ארצה."

מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, עו"ד אביחי כהנא: ״אנחנו רואים בתכנית זו חשיבות לאומית לסייע בעלייתם ובהשבתם ארצה של מיטב המוחות. תכנית זו מייצרת הזדמנות עבור מדינת ישראל להחזיר את הישראלים אשר עזבו את המדינה לטובת מחקר ומחפשים את דרכם הביתה, ובאותה נשימה תאפשר ליהודים מכל העולם להגשים את חלומם הציוני לעלות למדינת ישראל לצד הגשמת השאיפה המקצועית שלהם. מדענים אלו מביאים עימם ידע מדעי נרחב אשר יתרום רבות לפיתוח המחקר, יתרום לטיפוח המרקם החברתי ותרבותי ויהווה מקפצת מדרגה עבור הכלכלה הישראלית.״