קולות קוראים למוסדות האקדמיים*

קול קורא תחבורה חכמה קורונע מעודכן 10.5.2020

קול קורא – (מחקרים בנושאי תחבורה חכמה הקשורים לקורונה (קורונע


קול קורא חמישי – בתחום ההוראה וחינוך לפלטפורמה הלאומית קמפוס-IL


קול קורא: תכנית ות"ת לעידוד יציאת תלמידי מחקר ישראלים להודו


המשך תכנית מלגות לדוקטורנטים חד-שנתיים ("סנדוויץ'") בינלאומיים


קול קורא לאוניברסיטאות המחקר להגשת בקשות לעדכון ופיתוח קורסים ומקבצי קורסים ולארגון כנסים אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים


קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה

הבהרות נוספות לקול הקורא 15.10.18


התכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י ות”ת


תכנית עידוד יזמות וחדשנות באקדמיה באמצעות תמיכה בהקמה/שדרוג של מרכז יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י ות”ת


תכנית מלגות חד-שנתית לדוקטורנטים בינלאומיים


נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית הנחיות תקצוב ות"ת לשנה"ל תשע"ט


קול קורא למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת להרחבת פיילוט "שער לאקדמיה"


קול קורא להפעלת תכניות תמיכה עבור סטודנטים ערבים בכלל תחומי הפסיכולוגיה לתואר ראשון ושני


 

* העמוד בשלבי בניה