07/05/2017

קורסים אקדמיים מקוונים יונגשו חינם לסטודנטים

המל"ג וות"ת בשיתוף ישראל דיגיטלית מקדמות למידה דיגיטלית באקדמיה

 

ממשיכים ביישום התכנית הרב שנתית לקידום חדשנות בהוראה: קול קורא חדש שהפיצו לאחרונה מל"ג וות"ת וישראל דיגיטלית (במשרד לשוויון חברתי) קורא למוסדות להשכלה גבוהה להפיק קורסים מקוונים בעברית או בערבית ולהנגיש אותם חינם לסטודנטים ולקהל הרחב בישראל. הקורסים המקוונים יועלו לאתר קמפוס בשנת הלימודים תשע"ח ומוסדות אקדמיים אשר ירצו בכך, יוכלו להעניק קרדיט אקדמי לסטודנטים שייבחרו ללמוד את הקורס.

 

בשלב הראשון הקורס המקוון יתנהל בדומה לקורס סמיסטריאלי תוך מעורבות מלאה ופעילה של המרצה לאורך הקורס כולו. לקורס יהיה תאריך פתיחה וסיום, כאשר השליטה וניהול הקורס המקוון הם באחריות סגל ההוראה אשר יכתיב בין היתר את קצב ההתקדמות, יעלה קטעי וידאו, יעלה ויבדוק מטלות, ילווה באופן פעיל את הפורומים לפי הנושא השבועי ועוד. מוסדות אשר ירצו להעניק קרדיט אקדמי לסטודנטים שייקחו את הקורס, יחויבו לקיים בחינה סופית שתתקיים פיזית במוסד האקדמי.

 

הקורסים האקדמיים המקוונים יבחרו משלוש קבוצות שונות:

  • קורסי ליבה – קורסים אקדמיים לתואר ראשון שהם קורסי מבוא או חובה לתחום התואר או קורסים מתקדמים הניתנים לקראת סוף התואר הראשון כקורסי חובה או בחירה ובהם סקירה של נושאים בחזית המחקר האקדמי בתחום.
  • קורסי מופת  – קורסים אקדמיים איכותיים מהמעלה הראשונה, מרחיבי אופקים, המיועדים לציבור רחב של סטודנטים. בפיתוח קורסי המופת והוראתם ישתתפו מעבר למרצה הראשי/מוביל עוד מגוון של מרצים, כולם אנשים בעלי שיעור קומה ושאר רוח, המוכרים כבעלי יכולות הוראה גבוהות, שעצם המפגש עמם מעשיר את עולמו של הסטודנט. על המרצים, לגבש חזון לקורס שיאפשר צוהר איכותי ומרתק למגוון תחומי העניין הייחודיים של כל אחד מהמרצים, תוך הצגת החוט המקשר ביניהם.
  • קורסים בתחום ההוראה לתואר ראשון או שני (במימון נוסף של משרד החינוך)

יודגש כי בחירת הקורסים תיעשה על ידי ועדות מקצועיות של מל"ג וות"ת.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ הדגישה כי מל"ג וות"ת הציבו את קידום החדשנות בהוראה כיעד מרכזי בתכנית העבודה לשנים הקרובות. לדבריה, "הקורסים המקוונים יביאו לשיפור איכות ההוראה האקדמית בישראל ע"י רענון הסילבוסים ושימוש במדיה דיגיטלית חדשה ואטרקטיבית. בנוסף, קורסים מעולים אלו מאפשרים הנגשה רחבה וחינמית של המצוינות האקדמית הישראלית, ובכך יסייעו למשיכת סטודנטים חדשים, ויתרמו לבחירת תחומי לימוד אקדמיים בצורה מושכלת יותר".

 

הקריטריונים למתן אישור לפתיחת הקורס המקוון כוללים את הדגשים הבאים: איכות המרצה/ים בקורס, תוך שימת דגש על רמת ההוראה של המרצה בקורס ומומחיותו בתהליכי הוראה למידה והערכה, רוחב קהל היעד הפוטנציאלי, מס' המוסדות השותפים בפיתוח הקורס, רמת החדשנות של הקורס, ורמת העיצוב והעושר הפדגוגי המוצעים לקורס.

 

יצוין כי אתר קמפוס הוקם ביוזמת ישראל דיגיטלית לטובת הגדלת הנגישות להשכלה ולמידה דיגיטלית, צמצום פערים חברתיים, הגברת שוויון הזדמנויות למגוון אוכלוסיות ומתן פתרונות הכשרה גמישים לשוק העבודה המתחדש.