29/05/2019

קרן הסיוע לסטודנטים – הודעת בנושא חלוקת המלגות לשנת תשע"ט

 

סטודנטים יקרים,

בימים אלה נשלחו התשובות לבקשת המלגה לכ- 40,000 סטודנטים.

בשל שינוי באופן חישוב הניקוד, ובמדיניות הקרן יתכנו פערים מן הזכאות של השנה שעברה.

ניתן להגיש ערעור רק באמצעות מערכת הסיוע, באזור האישי, בתוך 14 יום ממועד קבלת התשובה. לא תינתן הארכה להגשת ערעור!

בטרם הגשת הערעור, יש לבדוק את הנתונים האישיים אל מול טבלאות הניקוד.

יש לצרף אישורים מתאימים לכל נושא.

באשר לשינויים שחלו במעמד האישי, ניתן לערער רק אם חלו עד ליום 28/2/2019.

טבלת ניקוד – קרן הסיוע לסטודנטים לשנת תשע"ט 


בשל עומס חריג על המוקד הטלפוני אנו ממליצים לערוך את חישוב הניקוד לפי הטבלה, ולהגיש עירעורים באמצעות המערכת בלבד.

המוקדניות אינן יכולות לטפל בעירעורים.


להלן טווחי הניקוד לזכאות:

75–67 = מענק בסך של 4,000 ₪

91 –76 = מענק בסך של 6,240 ₪

92 ומעלה = מענק בסך של 12,480 ₪