25/09/2020

תיקון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) – 25.9.2020 והוראות לפעילות המוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך לזינוק החד בנתוני התחלואה, החליטה הממשלה להטיל סגר כללי החל מהיום, 25.9.2020 בשעה 14:00, ועד ליום 10.10.2020.

להלן תיקון מהיום לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה).

בהמשך לתיקון זה להלן הוראות לפעילות המוסדות להשכלה גבוהה להבטחת אספקת שירותים חיוניים במתכונת חירום.

אנו עומדים לרשותכם למתן הבהרות בנושא ככל שיידרש